میراث جهانی یونسکو: آب‌سنگ حلقوی آلدبرا

نام سایت: آب‌سنگ حلقوی آلدبرا Aldabra Atoll
گونه: طبیعی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۲
شماره‌ی ثبت: ۱۸۵
جایگاه: گروه‌جزیره‌ی آلدبرا، جزیره‌های بیرونی، اقیانوس هند، سیشل، ۱۱۲۰ کیلومتری جنوب غربی شهر ویکتوریا پایتخت کشور سیشل، در جزیره‌ی ماهه، ۴۰۷ کیلومتری شمال غربی ماداگاسکار و ۴۴۰ کیلومتری کومور
شمار جزیره‌ها: ۴۶
گستره: ۱۵۵/۴ کیلومتر مربع
درازا: ۳۴ کیلومتر
پهنا: ۱۳ کیلومتر
کرانه: ۸۵ کیلومتر
بلندترین نقطه: ۱۶ متر
ژرفای کولاب: ۵ متر
جزیره‌های گروه‌جزیره‌ی آلدبرا: جزیره‌های اسمپشن و استوو، آب‌سنگ‌های حلقوی آلدبرا و کسمولدو
ویژگی: دومین آب‌سنگ حلقوی مرجانی بزرگ جهان، بزرگ‌ترین زیستگاه لاک‌پشت‌های غول‌پیکر با نزدیک به ۱۰۰۰۰۰ لاک‌پشت، زیستگاه کوسه‌ی باله سیاه آب‌سنگی، پرندگانی همچون کودن پاسرخ و...

میراث جهانی یونسکو: آب‌سنگ حلقوی آلدبرا

میراث جهانی یونسکو: آب‌سنگ حلقوی آلدبرا

میراث جهانی یونسکو: آب‌سنگ حلقوی آلدبرا

میراث جهانی یونسکو: آب‌سنگ حلقوی آلدبرا

میراث جهانی یونسکو: آب‌سنگ حلقوی آلدبرا

میراث جهانی یونسکو: آب‌سنگ حلقوی آلدبرا

میراث جهانی یونسکو: آب‌سنگ حلقوی آلدبرا

میراث جهانی یونسکو: آب‌سنگ حلقوی آلدبرا

میراث جهانی یونسکو: آب‌سنگ حلقوی آلدبرا

میراث جهانی یونسکو: آب‌سنگ حلقوی آلدبرا

میراث جهانی یونسکو: آب‌سنگ حلقوی آلدبرا

میراث جهانی یونسکو: آب‌سنگ حلقوی آلدبرا

میراث جهانی یونسکو: آب‌سنگ حلقوی آلدبرا

میراث جهانی یونسکو: آب‌سنگ حلقوی آلدبرا

میراث جهانی یونسکو: آب‌سنگ حلقوی آلدبرا

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده