​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

میراث جهانی یونسکو: مسجد - کلیسای جامع کوردوبا

نام سایت: مرکز تاریخی کوردوبا Historic center of Cordoba
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۴
شماره‌ی ثبت: ۳۱۳
کشور: اسپانیا
-----
نام: مسجد - کلیسای جامع کوردوبا (قرطبه) Mosque-Cathedral of Cordoba
(بخشی از مرکز تاریخی کوردوبا، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهر کوردوبا، اسپانیا
گستره: ۲۳۴۰۰ متر مربع
ساخت: ۷۸۴ - سده‌ی ۱۶
به فرمان: عبدالرحمن داخل نخستین خلیفه‌ی اموی اندلس
شیوه‌ی معماری: موریش، رنسانس
کاربری: پیش از سال ۷۸۴، کلیسا، از سال ۷۸۴ تا ۱۲۳۶، مسجد، و از سال ۱۲۳۶ تاکنون، دوباره کلیسا
ویژگی: دارای ۱۰۹۳ ستون از سنگ مرمر، گرانیت، یشم و عقیق، گل‌دسته‌ای به بلندای ۹۳ متر در ۵ طبقه، شبستان‌های بزرگ، تاق و محراب‌های نعل اسبی و...
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

میراث جهانی یونسکو: مسجد - کلیسای جامع کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: مسجد - کلیسای جامع کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: مسجد - کلیسای جامع کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: مسجد - کلیسای جامع کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: مسجد - کلیسای جامع کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: مسجد - کلیسای جامع کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: مسجد - کلیسای جامع کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: مسجد - کلیسای جامع کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: مسجد - کلیسای جامع کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: مسجد - کلیسای جامع کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: مسجد - کلیسای جامع کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: مسجد - کلیسای جامع کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: مسجد - کلیسای جامع کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: مسجد - کلیسای جامع کوردوبا

میراث جهانی یونسکو: مسجد - کلیسای جامع کوردوبا

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده