کوه تای - میراث چین

نام: کوه تای Mount Tai
گونه: فرهنگی - طبیعی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۷
شماره‌ی ثبت: ۴۳۷
کشور: چین
جایگاه: شمال شهر تای‌آن، استان شان‌دونگ
گستره: ۲۵۰۰۰ هکتار
بلندای کوه: ۱۵۴۵ متر
درباره‌ی میراث: کوه تای یا تایشان، یکی از ۵ کوه مقدس چینیان به‌شمار آمده و برای ۳۰۰۰ سال جایگاه نیایش بوداییان بوده است. کوه تای در منطقه‌ی جنگل‌های برگریز شرقی جای گرفته و نزدیک به ۸۰ درصد از گستره‌ی آن، پوشیده از پوشش گیاهی‌ست. از گذشته‌های دور تاکنون پرستشگاه‌های بودایی فراوانی همچون دای، یوهانگ، دومو، گوان‌یو، بی‌شیا و پوژائو در این کوه ساخته شده‌اند. همچنین در این کوه ۷۲۰۰ پله با نام پلکان بهشت، ۸۱۹ سنگ‌نوشته، ۲۲ پرستشگاه، ۱۱ دروازه، ۱۴ گذرگاه سرپوشیده، ۱۴ کوشک و ۴ پاویون جای دارند.

 

کوه تای - میراث چین

کوه تای و پلکان بلند آن - نگاره‌ی ۱: Zhangzhugang

 

کوه تای - میراث چین

بخشی از گذرگاه کوه - نگاره‌ی ۲: Zhangzhugang

 

کوه تای - میراث چین

بخشی از پلکان بلند کوه - نگاره‌ی ۳: Jiang

 

کوه تای - میراث چین

بخشی از گذرگاه کوه - نگاره‌ی ۴: Mischa and Rosanna

 

کوه تای - میراث چین

بخشی از پلکان کوه - نگاره‌ی ۵: Xiquinho Silva

 

کوه تای - میراث چین

چند ساختمان - نگاره‌ی ۶: Alexandru Velcea

 

کوه تای - میراث چین

پرستشگاهی بودایی - نگاره‌ی ۷: Sergio Tittarini

 

کوه تای - میراث چین

از دروازه‌ها - نگاره‌ی ۸: Alexandru Velcea

 

کوه تای - میراث چین

از تالارهای پرستشگاه دای - نگاره‌ی ۹: Zhangzhugang

 

کوه تای - میراث چین

از تالارهای پرستشگاه دای - نگاره‌ی ۱۰: Zhangzhugang

 

کوه تای - میراث چین

پرستشگاهی بودایی - نگاره‌ی ۱۱: Alexandru Velcea

 

کوه تای - میراث چین

پرستشگاهی بودایی - نگاره‌ی ۱۲: Zhangzhugang

 

کوه تای - میراث چین

دروازه‌ی ژنگ‌یانگ در پرستشگاه دای - نگاره‌ی ۱۳: -

 

کوه تای - میراث چین

دروازه‌ی یائوکان در پرستشگاه دای - نگاره‌ی ۱۴: Zhangzhugang

 

کوه تای - میراث چین

سنگ‌نوشته‌ای در کوه - نگاره‌ی ۱۵: Min Tang

 

بن‌مایگان: wikipedia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۴ مشارکت کننده