میراث جهانی یونسکو: کوه تای

نام سایت: کوه تای Mount Tai
گونه: فرهنگی - طبیعی
تاریخ ثبت: ۱۹۸۷
شماره‌ی ثبت: ۴۳۷
جایگاه: شهر تای‌آن، چین
گستره: ۲۵۰۰۰ هکتار
بلندای کوه: ۱۵۴۵ متر
ویژگی: یکی از ۵ کوه مقدس چینیان، جایگاه نیایش ۳۰۰۰ ساله‌ی بوداییان، دارای ۷۰۰۰ پله با نام پلکان بهشت، ۸۱۹ سنگ‌نوشته، ۲۲ نیایشگاه، ۱۱ دروازه، ۱۴ گذرگاه سرپوشیده، ۱۴ کوشک و ۴ پاویون

میراث جهانی یونسکو: کوه تای

میراث جهانی یونسکو: کوه تای

میراث جهانی یونسکو: کوه تای

میراث جهانی یونسکو: کوه تای

میراث جهانی یونسکو: کوه تای

میراث جهانی یونسکو: کوه تای

میراث جهانی یونسکو: کوه تای

میراث جهانی یونسکو: کوه تای

میراث جهانی یونسکو: کوه تای

میراث جهانی یونسکو: کوه تای

میراث جهانی یونسکو: کوه تای

میراث جهانی یونسکو: کوه تای

میراث جهانی یونسکو: کوه تای

میراث جهانی یونسکو: کوه تای

میراث جهانی یونسکو: کوه تای

۵
از ۵
۱۶ مشارکت کننده