میراث جهانی یونسکو: دژ ویلاندری

نام سایت: دره‌ی لوار میان بخش‌های سولی-سور-لوآر و شالونس The Loire Valley between Sully-sur-Loire and Chalonnes
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۲۰۰۰
شماره‌ی ثبت: ۹۳۳
کشور: فرانسه
گستره: ۸۶/۰۲۱ هکتار
ویژگی: به درازای ۲۸۰ کیلومتر، دربرگیرنده‌ی چشم‌اندازهای زیبا، رودخانه‌ی لوآر، شهرها و روستاهای تاریخی، نزدیک به ۷۷ دژ و...
-----
نام: دژ ویلاندری Chateau de Villandry
(بخشی از دره‌ی لوار میان بخش‌های سولی-سور-لوآر و شالونس، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهرستان اندر-ا-لوآر، ناحیه‌ی سانتر-وال د لوآر، فرانسه
ساخت: ۱۵۳۲ - ۱۵۳۶
به فرمان: ژان لو برتون
شیوه‌ی معماری: رنسانس
ویژگی: دربرگیرنده‌ی دژ، باغ‌های رنسانسی به گستردگی ۶ هکتار در ۴ ایوان و...

میراث جهانی یونسکو: دژ ویلاندری

میراث جهانی یونسکو: دژ ویلاندری

میراث جهانی یونسکو: دژ ویلاندری

میراث جهانی یونسکو: دژ ویلاندری

میراث جهانی یونسکو: دژ ویلاندری

میراث جهانی یونسکو: دژ ویلاندری

میراث جهانی یونسکو: دژ ویلاندری

میراث جهانی یونسکو: دژ ویلاندری

میراث جهانی یونسکو: دژ ویلاندری

میراث جهانی یونسکو: دژ ویلاندری

میراث جهانی یونسکو: دژ ویلاندری

میراث جهانی یونسکو: دژ ویلاندری

میراث جهانی یونسکو: دژ ویلاندری

میراث جهانی یونسکو: دژ ویلاندری

میراث جهانی یونسکو: دژ ویلاندری

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده