میراث جهانی یونسکو: دژ چومون

نام سایت: دره‌ی لوار میان بخش‌های سولی-سور-لوآر و شالونس The Loire Valley between Sully-sur-Loire and Chalonnes
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۲۰۰۰
شماره‌ی ثبت: ۹۳۳
کشور: فرانسه
گستره: ۸۶/۰۲۱ هکتار
ویژگی: به درازای ۲۸۰ کیلومتر، دربرگیرنده‌ی چشم‌اندازهای زیبا، رودخانه‌ی لوآر، شهرها و روستاهای تاریخی، نزدیک به ۷۷ دژ و...
-----
نام: دژ چومون Chateau de Chaumont
(بخشی از دره‌ی لوار میان بخش‌های سولی-سور-لوآر و شالونس، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهرستان لوآر-ا-شر، ناحیه‌ی سانتر-وال د لوآر، فرانسه
ساخت: ۱۴۶۵ - ۱۵۱۰
به فرمان: پیر د آمبواز
شیوه‌ی معماری: سده‌های میانی
ویژگی: دربرگیرنده‌ی دژ، چندین ساختمان، اسطبل و...

میراث جهانی یونسکو: دژ چومون

میراث جهانی یونسکو: دژ چومون

میراث جهانی یونسکو: دژ چومون

میراث جهانی یونسکو: دژ چومون

میراث جهانی یونسکو: دژ چومون

میراث جهانی یونسکو: دژ چومون

میراث جهانی یونسکو: دژ چومون

میراث جهانی یونسکو: دژ چومون

میراث جهانی یونسکو: دژ چومون

میراث جهانی یونسکو: دژ چومون

میراث جهانی یونسکو: دژ چومون

میراث جهانی یونسکو: دژ چومون

میراث جهانی یونسکو: دژ چومون

میراث جهانی یونسکو: دژ چومون

میراث جهانی یونسکو: دژ چومون

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده