​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

میراث جهانی یونسکو: دژ والنسی

نام سایت: دره‌ی لوار Loire Valley
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۲۰۰۰
شماره‌ی ثبت: ۹۳۳
کشور: فرانسه
گستره: ۸۶۰۲۱ هکتار
-----
نام: دژ والنسی Chateau de Valencay
(بخشی از دره‌ی لوار، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهرستان اندر، فرانسه
ساخت: ۱۵۴۰ - سده‌ی ۱۷
به فرمان: ژاک دیتامپ د والنسی
شیوه‌ی معماری: رنسانس
-----
بن‌مایه: فرتورچین (https://farturchin.com)

میراث جهانی یونسکو: دژ والنسی

میراث جهانی یونسکو: دژ والنسی

میراث جهانی یونسکو: دژ والنسی

میراث جهانی یونسکو: دژ والنسی

میراث جهانی یونسکو: دژ والنسی

میراث جهانی یونسکو: دژ والنسی

میراث جهانی یونسکو: دژ والنسی

میراث جهانی یونسکو: دژ والنسی

میراث جهانی یونسکو: دژ والنسی

میراث جهانی یونسکو: دژ والنسی

میراث جهانی یونسکو: دژ والنسی

میراث جهانی یونسکو: دژ والنسی

میراث جهانی یونسکو: دژ والنسی

میراث جهانی یونسکو: دژ والنسی

میراث جهانی یونسکو: دژ والنسی

۰
از ۵
۰ مشارکت کننده