میراث جهانی یونسکو: دژ چنونسو

نام سایت: دره‌ی لوار میان بخش‌های سولی-سور-لوآر و شالونس The Loire Valley between Sully-sur-Loire and Chalonnes
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۲۰۰۰
شماره‌ی ثبت: ۹۳۳
کشور: فرانسه
گستره: ۸۶/۰۲۱ هکتار
ویژگی: به درازای ۲۸۰ کیلومتر، دربرگیرنده‌ی چشم‌اندازهای زیبا، رودخانه‌ی لوآر، شهرها و روستاهای تاریخی، نزدیک به ۷۷ دژ و...
-----
نام: دژ چنونسو Chateau de Chenonceau
(بخشی از دره‌ی لوار میان بخش‌های سولی-سور-لوآر و شالونس، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهرستان اندر-ا-لوآر، ناحیه‌ی سانتر-وال د لوآر، فرانسه
ساخت: ۱۵۱۴ - ۱۵۲۲
به فرمان: توماس بویر
معمار: فیلیبرت د لورم و ژان بولان فرانسوی
شیوه‌ی معماری: رنسانس فرانسه
ویژگی: ساخته شده بر روی رود شر و دربرگیرنده‌ی دژ، چندین ساختمان، نمازخانه (کلیسای کوچک)، برج مارکز، ۳ باغ و...

میراث جهانی یونسکو: دژ چنونسو

میراث جهانی یونسکو: دژ چنونسو

میراث جهانی یونسکو: دژ چنونسو

میراث جهانی یونسکو: دژ چنونسو

میراث جهانی یونسکو: دژ چنونسو

میراث جهانی یونسکو: دژ چنونسو

میراث جهانی یونسکو: دژ چنونسو

میراث جهانی یونسکو: دژ چنونسو

میراث جهانی یونسکو: دژ چنونسو

میراث جهانی یونسکو: دژ چنونسو

میراث جهانی یونسکو: دژ چنونسو

میراث جهانی یونسکو: دژ چنونسو

میراث جهانی یونسکو: دژ چنونسو

میراث جهانی یونسکو: دژ چنونسو

میراث جهانی یونسکو: دژ چنونسو

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده