میراث جهانی یونسکو: دژ چمبورد

نام سایت: دره‌ی لوار میان بخش‌های سولی-سور-لوآر و شالونس The Loire Valley between Sully-sur-Loire and Chalonnes
گونه: فرهنگی
تاریخ ثبت: ۲۰۰۰
شماره‌ی ثبت: ۹۳۳
کشور: فرانسه
گستره: ۸۶/۰۲۱ هکتار
ویژگی: به درازای ۲۸۰ کیلومتر، دربرگیرنده‌ی چشم‌اندازهای زیبا، رودخانه‌ی لوآر، شهرها و روستاهای تاریخی، نزدیک به ۷۷ دژ و...
-----
نام: دژ چمبورد Chateau de Chambord
(بخشی از دره‌ی لوار میان بخش‌های سولی-سور-لوآر و شالونس، یک میراث جهانی یونسکو)
جایگاه: شهرستان لوآر-ا-شر، ناحیه‌ی سانتر-وال د لوآر، فرانسه
ساخت: ۱۵۱۹ - ۱۵۴۷
به فرمان: فرانسوای یکم پادشاه فرانسه
معمار: دومنیکو دا کورتونا ایتالیایی
شیوه‌ی معماری: رنسانس فرانسه و رنسانس کلاسیک
ویژگی: دژی به درازای ۱۵۶ و بلندای ۵۶ متر، دارای ۴۴۰ اتاق، ۲۸۲ شومینه، ۸۴ راه‌پله و...

میراث جهانی یونسکو: دژ چمبورد

میراث جهانی یونسکو: دژ چمبورد

میراث جهانی یونسکو: دژ چمبورد

میراث جهانی یونسکو: دژ چمبورد

میراث جهانی یونسکو: دژ چمبورد

میراث جهانی یونسکو: دژ چمبورد

میراث جهانی یونسکو: دژ چمبورد

میراث جهانی یونسکو: دژ چمبورد

میراث جهانی یونسکو: دژ چمبورد

میراث جهانی یونسکو: دژ چمبورد

میراث جهانی یونسکو: دژ چمبورد

میراث جهانی یونسکو: دژ چمبورد

میراث جهانی یونسکو: دژ چمبورد

میراث جهانی یونسکو: دژ چمبورد

میراث جهانی یونسکو: دژ چمبورد

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده