ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف ظ

ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف ظ

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از ضرب‌المثل‌های فارسی با «حرف ظ» را می‌خوانید.


ظالم پای دیوار خود را می‌کند.
ظالم دست کوتاه است.
ظالم همیشه خانه خراب است.
ظالم همیشه سالم.
ظاهر و باطن.
ظاهرش چون گور کافر پر حلل - باطنش قهر خدا عزوجل. (مولوی)
ظرفی که پر است، کم صدا می‌باشد. (ابوالقاسم حالت)
ظلم ظالم بر سر اولاد ظالم می‌رود.
ظلمتی مانند نادانی نیست.

 

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده