ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف ژ

ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف ژ

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از ضرب‌المثل‌های فارسی با «حرف ژ» را می‌خوانید.


ژاژ خاییدن.
ژاکت به تن کسی بافتن.
ژاله به دور لاله می‌گردد، می به دور پیاله.
ژنده پوش، از دل‌ها فراموش.
ژولیده مو، ژولیده خوست.

 

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۸ مشارکت کننده