ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف ذ

ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف ذ

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از ضرب‌المثل‌های فارسی با «حرف ذ» را می‌خوانید.
ذات بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است.
ذات نایافته از هستی بخش - کی تواند که شود هستی بخش؟ (عبدالرحمن جامی)
ذرع نکرده پاره کرده.
ذره ذره جمع گردد، وانگهی دریا شود. (سعدی)
ذره ذره کاندرین ارض و سماست - جنس خود را همچو کاه و کهرباست. (مولوی)

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده