ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف ذ

ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف ذ

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از ضرب‌المثل‌های فارسی با «حرف ذ» را می‌خوانید.


ذات بد نیکو نگردد چون که بنیادش بد است.
ذات نایافته از هستی بخش - کی تواند که شود هستی بخش؟ (عبدالرحمن جامی)
ذرع نکرده پاره کرده.
ذره ذره جمع گردد، وانگهی دریا شود. (سعدی)
ذره ذره کاندرین ارض و سماست - جنس خود را همچو کاه و کهرباست. (مولوی)
(معنی: کهربا مخفف کاه‌ربا و به‌معنی چیزی که کاه را جذب می‌کند است. کهربا صمغی زرد رنگ است و ویژگی جذب کنندگی و کشش دارد. در این بیت کهربا، کاه را جذب می‌کند؛ و این نشان دهنده‌ی آن است که میان همه‌ی ذره‌های جهان، قدرت جاذبه‌ای هست که هر کدام هم‌گونه‌ی خود را جذب می‌کند. این ویژگی در میان آدمیان هم وجود دارد. کسانی که با یکدیگر دوست می‌شوند، کم‌وبیش بخشی از شخصیت‌شان با یکدیگر تناسب دارد.)

 

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده