ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف ث

ضرب‌المثل‌های فارسی: حرف ث

در این بخش از سایت فرتورچین، برگزیده‌ای از ضرب‌المثل‌های فارسی با «حرف ث» را می‌خوانید.


ثبات، قدم از پیش می‌برد.
ثروت را می‌توان پنهان کرد، ولی فقر را نمی‌توان.
ثلث بدهی‌هایم را خرجم کنید.
ثمر از درخت بید نباید جست.
ثمر علم ای پسر عمل است - ورنه تحصیل علم درد سر است.
ثنای خویش گفتن بود از تهی میانی.
ثواب داشتن کاری.
ثواب راه به خانه‌ی صاحب خود می‌برد.
ثواب کردم کباب شدم.
ثوابت باشد ای دارای خرمن - اگر رحمی کنی بر خوشه‌چینی. (حافظ)

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده