​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

نگهداری سنگ‌های قیمتی

نگهداری سنگ‌های قیمتی

به منظور حفظ درخشندگی سنگ‌های جواهر قیمتی و نیمه‌قیمتی و تداوم ارزش و درخشندگی آنها، یادگیری برخی قوانین پایه و تکنیک‌های پاکسازی جواهرات خاص توصیه می‌شود. به منظور حفظ زیبایی ظاهر جواهرات باید به طور مرتب آن‌ها را تمیز و پاکسازی نمایید. ایمن‌ترین روش برای پاک‌سازی سنگ‌ها غوطه‌ور ساختن سنگ‌های جدا (همه‌ی جواهرات این قابلیت را ندارند) یا جواهرات درون آب گرم و صابون بوده و سپس می‌توانید با استفاده از یک برس به آرامی آن را تمیز نمایید. با استفاده از پارچه‌ی نرم یا هوای آزاد (زیر نور مستقیم آفتاب قرار ندهید) سنگ‌ها را خشک کنید. تنها از صابون‌های ملایم استفاده کرده و به این منظور پاک کننده‌هایی همچون وایتکس یا آمونیاک را به کار نبرید. سنگ‌های جواهر متخلخل نرم مانند مروارید، سنگ مرجان، فیروزه، هولیت یا کهربا را نباید هرگز غوطه‌ور سازید.
باید‌ها و نبایدهای نگهداری و تمیز کردن سنگ‌های قیمتی
عقیق
انجام دهید: غوطه‌ور ساختن، شستشو و برس
انجام ندهید: استفاده از گرما یا قرار دادن در معرض تغییرات شدید آب و هوایی (باعث ایجاد شوک می‌شود)
آمتیست
انجام دهید: غوطه‌ور ساختن، شستشو و برس کشیدن. تمیزکننده‌ی التراسونیک وجوشانیدن با رعایت احتیاط
انجام ندهید: استفاده از گرما یا قرار دادن در معرض تغییرات شدید آب و هوایی (باعث ایجاد شوک می‌شود)
زمرد کبود
انجام دهید: غوطه‌ور ساختن، شستشو و برس کشیدن. تمیزکننده‌ی التراسونیک با رعایت احتیاط
انجام ندهید: جوشانیدن. استفاده از اسید
بریل
انجام دهید: غوطه‌ور ساختن، شستشو و برس کشیدن. جوشانیدن و تمیزکننده‌ی التراسونیک توسط جواهرساز
انجام ندهید: قرار دادن در معرض گرمای شدید ( سبب تغییر رنگ خواهد شد)
سیترین
انجام دهید: غوطه‌ور ساختن، شستشو و برس کشیدن. جوشانیدن و تمیزکننده‌ی التراسونیک توسط جواهرساز
انجام ندهید: قرار دادن در معرض گرمای شدید ( سبب تغییر رنگ خواهد شد)
لعل
انجام دهید: غوطه‌ور ساختن، شستشو و برس کشیدن.
انجام ندهید: جوشانیدن، تمیزکننده‌ی التراسونیک، اسید. قرار دادن در معرضگرما و نور روش (سبب تغییر رنگ خواهد شد)
فلدسپار
انجام دهید: غوطه‌ور ساختن، شستشو و برس کشیدن.
انجام ندهید: جوشانیدن، تمیزکننده‌ی التراسونیک، اسید. قرار دادن در معرضگرما و نور روش (سبب تغییر رنگ خواهد شد)
یشم
انجام دهید: غوطه‌ور ساختن، شستشو و برس کشیدن.
انجام ندهید: جوشانیدن، تمیزکننده‌ی التراسونیک، اسید. قرار دادن در معرضگرما و نور روش (سبب تغییر رنگ خواهد شد)
کونتزیت
انجام دهید: غوطه‌ور ساختن، شستشو و برس کشیدن.
انجام ندهید: جوشانیدن، تمیزکننده‌ی التراسونیک، اسید. قرار دادن در معرض گرما و نور روش (سبب رنگ پریدگی خواهد شد)
زبرجد سبز
انجام دهید: غوطه‌ور ساختن، شستشو و برس کشیدن. جوشانیدن با رعایت احتیاط
انجام ندهید: قرار دادن در معرض گرما یا تغییرات شدید آب و هوایی (سبب شکستگی خواهد شد) استفاده از اسید
کوارتز
انجام دهید: غوطه‌ور ساختن، شستشو و برس کشیدن. جوشانیدن و تمیزکننده‌ی التراسونیک با رعایت احتیاط
انجام ندهید: قرار دادن در معرض گرما یا تغییرات شدید آب و هوایی (سبب ایجاد شوک در سنگ می‌شود)
یاقوت کبود و سرخ
انجام دهید: استفاده از آب صابون و برس. جوشانیدن و تمیزکننده‌ی التراسونیک با رعایت احتیاط
انجام ندهید: سنگ‌های پرشده با شیشه باشد تنها توسط جواهرساز تمیز شوند
لعل بدخشان
انجام دهید: جوشانیدن و استفاده از تمیزکننده‌ی التراسونیک با رعایت احتیاط. غوطه‌ور ساختن، شستشو و برس کشیدن.
انجام ندهید: قرار دادن در معرض تغییرات شدید آب و هوایی و گرمای شدید (سبب رنگ پریدگی خواهد شد)
توپاز، توپاز سلطنتی
انجام دهید: غوطه‌ور ساختن، شستشو و برس کشیدن.
انجام ندهید: جوشانیدن و استفاده از تمیزکننده‌ی التراسونیک. قرار دادن در معرض تغییرات شدید آب و هوایی (سبب شکستگی خواهد شد)
تورمالین
انجام دهید: غوطه‌ور ساختن، شستشو و برس کشیدن.
انجام ندهید: گرما، جوشانیدن یا تمیزکننده‌ی بخار(سبب تغییر رنگ خواهد شد)
زیرکن
انجام دهید: غوطه‌ور ساختن، شستشو و برس کشیدن.
انجام ندهید: بخار، جوشانیدن یا تمیزکننده‌ی التراسونیک.
نگهداری سنگ‌های قیمتی
تنها کافی است آنها را با استفاده از یک پارچه‌ی تمیز و مرطوب پاک نمایید. جواهرات طبیعی ممکن است به واسطه‌ی پاکسازی نامناسب آسیب ببینند. سنگ جواهر پر شده و یا رنگ شده مانند یاقوت پرشده یا فیروزه‌ی رنگ شده را در هنگام پاکسازی باید از هرگونه اسید یا ماده‌ی شیمیایی دور نگه دارید. حتی آب لیمو نیز ممکن است سبب ایجاد آسیب به رنگ جواهرات پرشده یا رنگ شده خواهد شد.
بن‌مایه: جواهرسازی (https://javahersazi.ir)

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده