​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

زیورآلات دست‌ساز بلوچ

زیورآلات دست‌ساز بلوچ

قوم بلوچ اجتماعی است طبقاتی و اختلاف طبقاتی در کلیه زندگی مردم بلوچ وجود دارد. در بیشتر مناطق، حتی در زمان‌های دور جامعه مردسالاری بوده است در صورتی که زنان دوشادوش مردان در عرصه‌های هنری و زندگی وجود داشته‌اند. زنان این منطقه طبعی ظریف و سلیقه‌ای زیبا داشته و مردان این قوم تمام زیبایی‌ها را برای زن‌های خود می‌خواهند. داشتن طلا و زیورآلات در زندگی زنان بلوچ بسیار مهم است. هنر زرگری از سابقه دیرینه‌ای در قوم بلوچ برخوردار است اما امروزه نسبت به این هنر تعصبی وجود ندارد و به زرگری به عنوان یک هنر ظریف و قابل تقدیر نگاه می‌شود. نقش و نگارهایی که زرگران بلوچ بر روی زیورآلات کار می‌کنند بیشتر الهام گرفته از طبیعت و شاخه و برگ درختان است.
گردنبندها و سینه‌ریزها
گردنبندها و سینه‌ریزهایی که در بین زنان بلوچ از محبوبیت خاصی برخوردار هستند عبارتنداز: تاسنی یا سنجاقک، کَپَکو، موُرت، تِک یا رِدوی، زُباددان، تایید یا جاقرآنی، کجکول یا کشکول، هاربادام، سرزیهی یا سرجیگی، روچ، تُسکو و جَوَکّ.
زیورآلات دست
زیورآلات دست عبارتند از: چَله یا مُندریک، پنجه یا پنجه‌ای، چودی، گَبّ، دستونک، سنگه یا سنگو، باهوبند.
زیورآلات پا
زیورآلات پا عبارتند از: کندگو، پادیگ یا پای اورنجن، پازیپ.
زیورآلات بینی
عبارتند از: پلوه، پُلک، لانتی یا تاج پولی، لرزونک یا پُلُک لرزونکی.
زیورآلات گوش
عبارتند از: دُر، جومکا یا جومکه، کرتی یا بادی، نالُک، والی، کُنَل، گُنبدو.
زیورآلات مو
عبارتند از: مودیگ، سرمودی، کید، کید دُر، شمس، سربند یا پَتی، چنگک یا چانک، چِکا یا سنجاقک سر، پور، چُلمُب.
زرگری در سه شهرستان ایرانشهر، چابهار و سراوان بیشتر از بقیه مناطق بلوچ‌نشین رونق دارد. در گذشته استادکاران هر منطقه مبدع سبکی با نام همان منطقه بوده‌اند. امروزه زیورآلات بلوچ همچون بسیاری از هنرهای این منطقه در حال منسوخ شدن است و در مناطق محدودی از آن زیورسازی بلوچ به شیوه‌ای سنتی انجام می‌شود.
بن‌مایه: بای دینو (https://buydino.com)

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده