​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

بزرگ‌ترین تابلوفرش جهان

بزرگ‌ترین تابلوفرش جهان

بزرگ‌ترین تابلوفرش جهان به سفارش دولت چین در ایران بافته شده و در موزه جاده ابریشم به نمایش درآمده است. این تابلوفرش در ابعاد ۳٫۷۰ در ١٢ متر و به مدت ٩ ماه با هدایت خانواده نام آشناى صفدرزاده حقیقى در اصفهان بافته شده و اکنون در موزه بزرگ جاده ابریشم هانژونگ به نمایش درآمده است. این تابلوفرش که بر اساس نقاشى یکى از هنرمندان پیشکسوت چین بافته شده است، داراى ١۶٠ رنگ به صورت مجزا و ۶۰۰ رنگ به صورت ترکیبی است و در تولید آن حدود ۲۳ میلیون گره زده شده است.

بزرگ‌ترین تابلوفرش جهان

نقاشى این تابلوفرش یادآور سرزمین‌ها و مللى از جمله ایران است که در مسیر جاده ابریشم با چین مراوده تجارى و فرهنگى داشته‌اند و در تولید آن حدود ۵۵ بانوی قالیباف اصفهانی و گروه پرشمارى از فعالان فرش تحت هدایت و نظارت محمد صفدرزاده حقیقى به ایفاى نقش پرداخته‌اند. با توجه به تأکید ویژه دولت‌مردان چین بر احیاى جاده ابریشم و برگزیدن شعار “یک کمربند؛ یک جاده”، همکارى چین و ایران در سفارش تولید و نصب این تابلوفرش ابریشمین مى‌تواند گامى درخور توجه در دیپلماسى فرهنگى و هنرى و بازسازى مراودات تجارى قرون پیشین باشد.
بن‌مایه: طره (https://torreh.net)

۵
از ۵
۶ مشارکت کننده