چگونه کیفیت یک اثر میناکاری را ارزیابی کنیم؟

چگونه کیفیت یک اثر میناکاری را ارزیابی کنیم؟

نکاتی که در کارشناسی آثار مینایی باید مد نظر قرار گیرد:
۱- جهت تهیه‌ی زیرساخت استفاده از فلز یا آلیاژ ناخالص ممنوع است۔
۲- حتی الامکان زیرساخت یک تکه انتخاب شود.
۳- زیرساخت نباید دارای لبه‌ی تیز و برنده و زواید اضافی باشد.
۴- در صورتی که قطعاتی به زیرساخت توسط لحیم‌کاری متصل شده باشد، باید لحیم‌کاری در آن قسمت به صورتی باشد که قسمتهای جانبی کاملاً به قسمت اصلی متصل شده باشد.
۵- ابعاد قطعات الحاقی باید به صورتی باشد که پس از لحیم‌کاری قسمت زاید و اضافی وجود نداشته باشد.
۶- در صورتی که جنس فلز زیرساخت طلا یا نقره باشد. جهت لحیم‌کاری باید حتماً از این دو فلز استفاده شود.
۷- زیرساخت از سطح اتکای مناسبی برخوردار باشد.
۸- سطح لعاب باید فاقد پریدگی، ترک، پوسته، سوراخ‌های سوزنی، جوش‌زدگی، حباب، زبری و نقاط برجسته باشد.
۹- سطح مینا باید از جلا و درخشندگی کافی برخوردار باشد.
۱۰- ضخامت رنگ به‌کار رفته در نقاشی و تزیین مینا باید در کل سطوح یکنواخت باشد.
۱۱- رنگ‌های به‌کاررفته در نقاشی، در هم تداخل نداشته باشد.
۱۲- طرح انتخابی باید از اصالت ایرانی برخوردار باشد.
۱۳- ثبت نام هنرمند، تاریخ و محلی ساخت در گوشه‌ای از کار ضروری است.
یادآوری: هماهنگی رنگ‌های به کاررفته و اجرای خوب و دقیق طرح سبب افزایش ارزش کار می شود.
بن‌مایه: هنریاب (http://honaryab.com)

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده