​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

چگونه کیفیت یک اثر میناکاری را ارزیابی کنیم؟

چگونه کیفیت یک اثر میناکاری را ارزیابی کنیم؟

نکاتی که در کارشناسی آثار مینایی باید مد نظر قرار گیرد:
۱- جهت تهیه‌ی زیرساخت استفاده از فلز یا آلیاژ ناخالص ممنوع است۔
۲- حتی الامکان زیرساخت یک تکه انتخاب شود.
۳- زیرساخت نباید دارای لبه‌ی تیز و برنده و زواید اضافی باشد.
۴- در صورتی که قطعاتی به زیرساخت توسط لحیم‌کاری متصل شده باشد، باید لحیم‌کاری در آن قسمت به صورتی باشد که قسمتهای جانبی کاملاً به قسمت اصلی متصل شده باشد.
۵- ابعاد قطعات الحاقی باید به صورتی باشد که پس از لحیم‌کاری قسمت زاید و اضافی وجود نداشته باشد.
۶- در صورتی که جنس فلز زیرساخت طلا یا نقره باشد. جهت لحیم‌کاری باید حتماً از این دو فلز استفاده شود.
۷- زیرساخت از سطح اتکای مناسبی برخوردار باشد.
۸- سطح لعاب باید فاقد پریدگی، ترک، پوسته، سوراخ‌های سوزنی، جوش‌زدگی، حباب، زبری و نقاط برجسته باشد.
۹- سطح مینا باید از جلا و درخشندگی کافی برخوردار باشد.
۱۰- ضخامت رنگ به‌کار رفته در نقاشی و تزیین مینا باید در کل سطوح یکنواخت باشد.
۱۱- رنگ‌های به‌کاررفته در نقاشی، در هم تداخل نداشته باشد.
۱۲- طرح انتخابی باید از اصالت ایرانی برخوردار باشد.
۱۳- ثبت نام هنرمند، تاریخ و محلی ساخت در گوشه‌ای از کار ضروری است.
یادآوری: هماهنگی رنگ‌های به کاررفته و اجرای خوب و دقیق طرح سبب افزایش ارزش کار می شود.
بن‌مایه: هنریاب (http://honaryab.com)

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده