داستان کوتاه مصاحبه‌ی استخدامی

داستان کوتاه مصاحبه‌ی استخدامی

مصاحبه کننده: در هواپیمایی ۵۰۰ عدد آجر داریم، ۱ عدد آن‌ها را از هواپیما به بیرون پرتاب می‌کنیم. الان چند عدد آجر داریم؟
متقاضی: ۴۹۹ عدد!
مصاحبه کننده: سه مرحله‌ی قرار دادن یک فیل داخل یخچال را شرح دهید.
متقاضی: مرحله‌ی اول: در یخچالو باز می‌کنیم. مرحله‌ی دوم: فیلو می‌ذاریم تو یخچال. مرحله‌ی سوم: در یخچالو می‌بندیم!!
مصاحبه کننده: حالا چهار مرحله‌ی قرار دادن یک گوزن در یخچال را توضیح دهید!
متقاضی: مرحله اول: در یخچالو باز می‌کنیم. مرحله‌ی دوم: فیلو از تو یخچال درمیاریم. مرحله‌ی سوم: گوزنو می‌ذاریم تو یخچال. مرحله‌ی چهارم: در یخچالو می‌بندیم!!
مصاحبه کننده: شیر واسه تولدش مهمونی گرفته، همه حیوونا هستن جز یکی. اون کیه؟
متقاضی: گوزنه که تو یخچاله!!
مصاحبه کننده: چگونه یک پیرزن از یک برکه‌ی پر از سوسمار رد می‌شود؟
متقاضی: خیلی راحت، چون سوسمارا همشون رفتن تولد شیر!!
مصاحبه کننده: سوال آخر. اون پیرزن کشته شد، چرا؟
متقاضی: امممممممم، نمی‌دونم، غرق شد؟
مصاحبه کننده: نه، اون یه دونه آجری که از هواپیما انداختی پایین خورد تو سرش، مُرد!!! شما مردود شدین، نفر بعدی لطفا.

 

نگاره: Depositphotos.com
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده