داستان کوتاه سارق متخصص و سارق جوان

داستان کوتاه سارق متخصص و سارق جوان

دو سارق وارد یک ویلا شدند و پس از جستجو، گاوصندوق را پیدا کردند. بنابراین دزد بزرگ آن را با تجربه‌ی خود بدون نیاز به هیچ شکستگی باز کرد. گاوصندوق پُر از پول بود. دزد پول را بیرون آورد، روی یکی از صندلی‌های دور میز نشست و به دزد کارآموز جوان‌تر گفت: ورق را از جیب خود بیرون بیاور!!
سارق جوان حیرت‌زده گفت: بیا فرار کنیم قبل از این‌که متوجه حضور ما شوند و اگر قصد بازی داری در خانه بازی خواهیم کرد!
سارق متخصص به شدت او را سرزنش کرد و گفت: من رییس هستم. همان‌طور که می‌گویم عمل کن و یخچال را باز کن و سه قوطی آبجو و سه لیوان بیاور!!!
مرد جوان با ترس ورق را بیرون آورد و آن‌ها شروع به بازی و نوشیدن کردند...
سارق متخصص گفت: گرامافون را روشن و صدای آن را تا انتها بالا ببر.
مرد جوان تردید کرد و سارق متخصص او را شدیدا توبیخ کرد، بنابراین سارق جوان در حالی که مات و مبهوت بود به حرف استادش عمل کرد و تصور کرد استادش دیوانه شده... و از ترس می‌لرزید زیرا آن‌ها را دستگیر کرده و در زندان می‌انداختند!
صاحب قصر بیدار شد، تپانچه‌ای در دست گرفت و گفت: چکار می‌کنید دزدهای لعنتی؟ هیچ کس حرکت نکند، وگرنه من شما را خواهم کشت. دزد متخصص اهمیتی نمی‌داد، اما به دوست جوانش گفت: بازی کن، بازی کن و به او توجه نکن.
صاحب قصر به پلیس زنگ زد. پلیس آمد و صاحب قصر به آن‌ها گفت: این‌ها دزد هستند و این پولی را که جلوی آن‌هاست از خانه‌ی من سرقت کردند!!!
سارق متخصص به پلیس گفت: این مرد دروغگوست. او ما را دعوت کرد تا با او بازی کنیم. در واقع بازی کردیم و او را بردیم. وقتی تمام پول خود را از دست داد، اسلحه‌ی خود را بیرون آورد و گفت: یا پول من را پس می‌دهی یا با پلیس تماس می‌گیرم و به آن‌ها می‌گویم که شما دزد هستید!!!
افسر به سه قوطی آبجو و پول‌های پراکنده‌ی روی میز نگاه کرد. همچنین صدای بلند گرامافون و به سارقانی در حال ورق بازی بودند نگاه کرد که به هیچ کس اهمیت نمی‌دادند. او به صاحب قصر گفت: شما در خانه‌ی خود قماربازی می‌کردید و وقتی شکست خوردی، به ما زنگ زدی؟! اگر دوباره این کار را تکرار کنید شک نکن به زندان خواهی رفت!!! سپس افسر به‌طرف در رفت تا بیرون برود.
سارق متخصص به او گفت: جناب افسر، اگر بیرون بروید و ما را این‌جا بگذارید، ممکن است ما را بکشد و این چنین شد که دو سارق با پول و تحت حفاظت پلیس از خانه خارج شدند!!!
بنابراین، سارقان بزرگ نه تنها ثروت جهان را می‌ربایند، بلکه تحت حمایت قانون این کار را انجام می‌دهند.

 

نگاره: Hindustantimes.com
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده