داستان کوتاه شهرام و بهرام

داستان کوتاه شهرام و بهرام

دو برادر بودند که کت و شلوار می‌فروختند. یکی شهرام و یکی بهرام. شهرام مسئول جذب مشتری بود و بهرام قیمت می‌داد و همیشه آخر مغازه می‌نشست. مشتری که میومد شهرام با زبان بازی جنس رو نشون می‌داد و قیمت رو از بهرام می‌پرسید: داداش قیمت چنده؟
بهرام می‌پرسید: کدوم یکی؟
شهرام می‌گفت که: کت شلوار مشکی دکمه طلایی جلیقه‌دار.
بهرام می‌گفت: ۸۲۰ تومان!
ولی شهرام باز می‌پرسید: چند؟
دوباره بلندتر می‌گفت: ۸۲۰ تومان!
شهرام به مشتری می‌گفت: ۵۲۰ تومان.
مشتری که خودش قیمت ۸۲۰ رو شنیده بود با عجله ۵۲۰ می‌داد و می‌خرید.
همه فکر می‌کردند شهرام کَره‌. اما در حقیقت قیمت کت و شلوار ۳۲۰ بود  و مردم به خیال یک خرید خوب زود می‌خریدن. بعدها این دو تا نامشون رو عوض کردن و گذاشتن سایپا و ایران خودرو!!

 

نگاره: -
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۹ مشارکت کننده