داستان کوتاه به دنیای سیاست خوش اومدی

داستان کوتاه به دنیای سیاست خوش اومدی

از دختر یکی از دوستام پرسیدم که وقتی بزرگ شدی می‌خوای چیکاره بشی؟
گفت که می‌خواد رئیس جمهور بشه!
دوباره پرسیدم که اگه رئیس جمهور بشی، اولین کاری که دوست داری انجام بدی چیه؟
جواب داد: به مردم گرسنه و بی‌خانمان کمک می‌کنه.
بهش گفتم: نمی‌تونی منتظر بمونی که وقتی رئیس جمهور شدی این کار رو انجام بدی، می‌تونی از فردا بیای خونه‌ی من و چمن‌ها رو بزنی، درخت‌ها رو هرس کنی، باغچه رو وجین کنی، حیاط و پارکینگ رو جارو کنی. اون‌وقت من به تو ۵۰ دلار میدم و تو رو می‌برم جاهایی که بچه‌های فقیر هستن و تو می‌تونی این پول رو بدی بهشون تا برای غذا و خونه‌ی جدید خرج کنن.
توی چشمام نگاه کرد و گفت: چرا همون بچه‌های فقیر رو نمی‌بری خونه‌ات تا این کارها رو انجام بدن و همون پول رو به خودشون بدی؟!
نگاهی بهش کردم و گفتم: به دنیای سیاست خوش اومدی!

 

نگاره: Adam Schultz (forward.com)
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده