داستان کوتاه طوطی مدیر

داستان کوتاه طوطی مدیر

مردی به یک مغازه‌ی فروش حیوانات رفت و درخواست یک طوطی کرد. صاحب فروشگاه به سه طوطی خوش‌چهره اشاره کرد و گفت: طوطی سمت چپ ۵۰۰ دلار است.
مشتری: چرا این طوطی این‌قدر گران است؟
صاحب فروشگاه: این طوطی توانایی انجام تحقیقات علمی و فنی را دارد.
مشتری: قیمت طوطی وسطی چقدر است؟
صاحب فروشگاه: طوطی وسطی ۱۰۰۰ دلار است. برای این‌که این طوطی توانایی نوشتن مقاله‌ای را دارد که در هر مسابقه‌ای برنده شود.
و سرانجام مشتری از طوطی سوم پرسید و صاحب فروشگاه گفت: ۴۰۰۰ دلار!
مشتری: این طوطی چه کاری می‌تواند انجام دهد؟
صاحب فروشگاه جواب داد: صادقانه بگویم من چیز خاصی از این طوطی ندیدم، ولی دو طوطی دیگر او را مدیر صدا می‌زنند.

 

نگاره: Graphics RF (vecteezy.com)
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده