داستان کوتاه نشانه‌های زن و شوهر بودن

داستان کوتاه نشانه‌های زن و شوهر بودن

زن و مردی از راهی می‌رفتند، ماموران آن‌ها را دیدند و آن‌ها را خواستند و پرسیدند: شما چه نسبتی با هم دارید؟
زن و مرد جواب دادند زن و شوهریم.
ماموران مدرک خواستند، زن و مرد گفتند: مدرک همراه نداریم.
ماموران گفتند: چگونه باور کنیم که شما زن و شوهرید؟
زن و مرد گفتند: برای ثابت کردن این امر نشانه‌های فراوانی داریم:
اول: این‌که آن افرادی که شما می‌گویید دست در دست هم می‌روند، ما دست‌های‌مان از هم جداست!
دوم: آن‌ها هنگام راه رفتن و صحبت کردن به‌هم نگاه می‌کنند، ما روی‌مان به طرف دیگر است!
سوم: آن‌که آن‌ها هنگام صحبت کردن و راه رفتن، باهم با احساس حرف می‌زنند، ما احساسی به‌هم نداریم!
چهارم: آن‌که آن‌ها باهم بگو و بخند می‌کنند، می‌بینید که، ما غمگینیم!
پنجم: آن‌ها چسبیده به‌هم راه می‌روند، اما یکی از ما جلوتر از دیگری می‌رود.
ششم: آن‌که آن‌ها هنگام با هم بودن کیکی، بستنی‌ای، چیزی می‌خورند، ما هیچ نمی‌خوریم!
هفتم: آن‌ها هنگام با هم بودن بهترین لباس‌های‌شان را می‌پوشند، اما ما لباس‌های کهنه تنمان است.
هشتم :...
ماموران گفتند: خیلی خوب، بروید... بروید!

 

نگاره: -
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۷ مشارکت کننده