داستان کوتاه نقش مادر ادیسون در موفقیت فرزندش

داستان کوتاه نقش مادر ادیسون در موفقیت فرزندش

زمانی که ادیسون به مدرسه می‌رفت، معلم نامه‌ای به ادیسون داد که به مادرش بدهد و گفت این نامه را فقط مادرت بخواند. ادیسون نامه را به مادرش داد و گفت این نامه را معلم به من داده. مادر ادیسون نامه را خواند. در نامه نوشته شده بود: «با کمال تأسف باید بگویم فرزندتان کودن است و هیچگونه استعدادی برای ادامه‌ی‌ تحصیل و درس خواندن ندارد. مدرسه‌ی‌ ما نیز جای افراد ابله و کودن‌ نیست و از فردا او را به مدرسه راه نمی‌دهیم.»
ولی مادر ادیسون کار عجیبی کرد و نامه را جور دیگری برای فرزندش خواند. او نامه را این‌گونه خواند: «فرزند شما نابغه و باهوش است و مدرسه‌‌ی ما توان آموزش به فرزندتان را به خاطر داشتن هوش بالا ندارد. شما باید شخصا خودتان به او آموزش دهید.»
این‌طور شد که نانسی متیوز الیوت، مادر ادیسون شروع به درس دادن به فرزندش در منزل کرد. ادیسون در سن ۱۳ سالگی اولین اختراع خود را ثبت کرد. مدتی پس از فوت مادرش، ادیسون صندوقچه‌ی‌ مادرش را باز کرد و ‌خواست آن نامه را برای همه بخواند تا به همه ثابت کند از کودکی نابغه بوده و معلمش اولین کسی بوده که این مسئله را فهمیده، ولی با دیدن اصل نامه شروع به گریه کرد و تازه فهمید که نامه‌ی معلمش چیز دیگری بوده است!!! ادیسون تازه فهمید که چطور مادرش از یک ادیسون کودن، یک ادیسون نابغه ساخت!
ادیسون بعدها در خاطراتش نوشت: توماس ادیسون، فرد کودنی که توسط یک مادر قهرمان، به نابغه‌ قرن تبدیل شد!

 

نگاره: U.S. National Park Service (commons.wikimedia.org)
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده