داستان کوتاه پند لقمان به پسرش

داستان کوتاه پند لقمان به پسرش

روزی لقمان به پسرش گفت امروز به تو سه پند می‌دهم که کامروا شوی:
- اول این‌که سعی کن در زندگی بهترین غذای جهان را بخوری!
- دوم این‌که در بهترین بستر و رختخواب جهان بخوابی!
- و سوم این‌که در بهترین کاخ‌ها و خانه‌های جهان زندگی کنی!
پسر لقمان گفت ای پدر ما یک خانواده‌ی بسیار فقیر هستیم. چطور من می‌توانم این کارها را انجام دهم؟
لقمان جواب داد:
- اگر کمی دیرتر و کمتر غذا بخوری، هر غذایی که می‌خوری طعم بهترین غذای جهان را می‌دهد.
- اگر بیشتر کار کنی و کمی دیرتر بخوابی، در هر جا که خوابیده‌ای احساس می‌کنی بهترین خوابگاه جهان است.
- و اگر با مردم دوستی کنی، در قلب آن‌ها جای می‌گیری و آن وقت بهترین خانه‌های جهان مال توست.

 

نگاره: Yoolisagrant.blogspot.com
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۱ مشارکت کننده