داستان کوتاه نحوه‌ی پرسش

داستان کوتاه نحوه‌ی پرسش

در بازگشت از کلیسا، جک از دوستش ماکس می پرسد: فکر می‌کنی آیا می‌شود هنگام دعا کردن سیگار کشید؟
ماکس جواب می‌دهد: چرا از کشیش نمی‌پرسی؟
جک نزد کشیش می‌رود و می‌پرسد: جناب کشیش، می‌توانم وقتی در حال دعا کردن هستم، سیگار بکشم؟
کشیش پاسخ می‌دهد: نه، پسرم، نمی‌شود. این بی‌ادبی به مذهب است.
جک نتیجه را برای دوستش ماکس بازگو می‌کند.
ماکس می‌گوید: تعجبی نداره. تو سوال را درست مطرح نکردی. بگذار من بپرسم.
ماکس نزد کشیش می‌رود و می‌پرسد: «آیا وقتی در حال سیگار کشیدن هستم می‌توانم دعا کنم؟»
کشیش مشتاقانه پاسخ می‌دهد: «مطمئنا، پسرم. مطمئنا.»

 

نکته: بعضی‌ وقت‌ها پاسخی که دریافت می‌کنید، بستگی به نحوه‌ی پرسش شما دارد.

 

نگاره: Redbubble.com
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۲ مشارکت کننده