داستان کوتاه ناصرالدین شاه و کریم شیره‌ای

داستان کوتاه ناصرالدین شاه و کریم شیره‌ای

ناصرالدین شاه به کریم شیره‌ای گفت: نام ابلهان عمده تهران را بنویس!
کریم گفت: به شرط آن‌که نام هر کسی را بنویسم عصبانی نشوی و دستور قتل مرا صادر نکنی! شاه به کریم شیره‌ای قول داد.
کریم در اول لیست اسم ناصرالدین شاه را نوشت! ناصرالدین شاه عصبانی شد و خطاب به کریم گفت: اگر ابلهی و حماقت مرا ثابت نکنی، میرغضب را احضار می‌کنم تا گردنت را بزند!
کریم گفت: مگر تو براتی پنجاه هزار تومانی به پرنس ملکم خان نداده‌ای که برود در پاریس آن را نقد کند و بیاورد؟!
ناصرالدین شاه گفت: بلی همین‌طور است. کریم گفت: من تحقیق کرده‌ام، پرنس همه‌ی املاک و اموال خود را در این مملکت نقد کرده و زن و فرزند و دلبستگی هم در این دیار ندارد، ‌اگر آن وجه را به‌دست آورد و دیگر به مملکت برنگردد و تو نتوانی به او دست‌یابی چه می‌گویی!؟
ناصرالدین شاه گفت: «اگر او این کار را نکرد و آن پول را پس بیاورد تو چه خواهی گفت؟»
کریم شیره‌ای گفت: «آن وقت نام شما را پاک می‌کنم و نام او را در اول لیست می‌نویسم!!»

 

کریم شیره‌ای دلقک مشهور دربار ناصرالدین شاه قاجار بود. از رعایت ادب به شاه و مقربان درگاه و شاهزادگان معاف بود و اجازه داشت هر موقع، در هر کجا، نسبت به هر کس، هر چه دلش می‌خواهد بگوید. در زمان خفقان سیاسی ناصرالدین شاه، کریم شیره‌ای با ایهام و کنایه و با شدیدترین عبارات و الفاظ طنزآمیز از سفرهای شاه قاجار - که در آن زمان هزینه‌های زیادی را در پی داشت - انتقاد می‌کرد و باعث شادی شاهزادگان و درباریان و شخص شاه می‌شد. محبوبیتش نزد شاه باعث شد که زمانی که وی مُرد، سه روز عزای عمومی اعلام شود.

 

برگرفته از کتاب هزاردستان، نوشته‌ی اسکندر دلدم
نگاره: -
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۵ مشارکت کننده