داستان کوتاه معامله‌ی جالب انیشتین و راننده‌اش

داستان کوتاه معامله‌ی جالب انیشتین و راننده‌اش

انیشتین برای رفتن به سخنرانی‌ها و تدریس در دانشگاه از راننده‌ی مورد اطمینان خود کمک می‌گرفت. راننده‌ی وی نه تنها ماشین او را هدایت می‌کرد بلکه همیشه در طول سخنرانی‌ها در میان شنوندگان حضور داشت، به‌طوری که به مباحث انیشتین تسلط پیدا کرده بود!
یک روز انیشتین در حالی که در راه دانشگاه بود با صدای بلند گفت که خیلی احساس خستگی می‌کند. راننده‌اش پیشنهاد داد که آن‌ها جای‌شان را عوض کنند و او جای انیشتین سخنرانی کند چرا که انیشتین تنها در یک دانشگاه استاد بود و در دانشگاهی که سخنرانی داشت کسی او را نمی‌شناخت و طبعا نمی‌توانستند او را از راننده‌ی اصلی تشخیص دهند.
انیشتین قبول کرد، اما در مورد این‌که اگر پس از سخنرانی سوالات سختی از وی بپرسند او چه می‌کند، کمی تردید داشت. به هر حال سخنرانی راننده به نحوی عالی انجام شد ولی تصور انیشتین درست از آب درآمد. دانشجویان در پایان سخنرانی شروع به مطرح کردن سوالات خود کردند.
در این حین راننده‌ی باهوش گفت: سوالات به‌قدری ساده هستند که حتی راننده‌ی من نیز می‌تواند به آن‌ها پاسخ دهد. سپس انیشتین از میان حضار برخواست و به راحتی به سوالات پاسخ داد به حدی که باعث شگفتی حضار شد!

 

نگاره: Oren Jack Turner (commons.wikimedia.org)
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۳ مشارکت کننده