داستان کوتاه قمپوز در کردن

داستان کوتاه قمپوز در کردن

گاهی در محاوره‌ی روزمره عباراتی را می‌شنویم که معنی و تاریخچه‌ی آن را نمی‌دانیم. به عنوان مثال بارها شنیده‌ایم که «فلانی قمپوز در می‌کنه» یا «فلانی قمپوز در کرد.»
قمپوز در کردن از کجا آمده است؟
قمپوز در اصل «قپوز» بوده است که نام توپی است که عثمانی‌ها در سلسله جنگ‌هایی که با ایران داشته‌اند مورد استفاده قرار می‌دادند. این توپ اثر تخریبی نداشت چرا که در آن از گلوله استفاده نمی‌شد و فقط از باروت و پارچه‌های کهنه که با فشار درون لوله‌ی توپ جای می‌دادند تشکیل شده بود. هدف از استفاده آن ایجاد رعب و وحشت در بین سپاهیان و ستوران بوده است.
در جنگ‌های اولیه بین ایران و عثمانی این توپ نقش اساسی در تضعیف روحیه‌ی سربازان ایرانی داشت ولی بعدها که دست آن‌ها رو شد دیگر فاقد اثر اولیه بود و هرگاه صدای دلخراش این توپ به صدا درمی‌آمد، سپاهیان می‌گفتند: «نترسید قمپوز درکردند.»

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده