داستان کوتاه داروی جدید

داستان کوتاه داروی جدید

دارویی بسیار جدید پس از آزمایش روی حیوانات قرار بود روی انسان‌ها امتحان شود، ولی امکان مرگ شخص نیز وجود داشت. سه نفر داوطلب تزریق این داروی جدید شدند. یک آلمانی، یک فرانسوی و یک ایرانی.
به آلمانی گفتند: چه قدر می‌گیری، گفت ۱۰۰ هزار دلار.
گفتند: برای چه؟
گفت: اگر مُردم برسد به همسرم.
به فرانسوی گفتند: چقدر؟
گفت: ۲۰۰ هزار دلار که اگر مُردم، ۱۰۰ هزار دلار برسد به همسرم و ۱۰۰ هزار دلار برسد به معشوقه‌ام.
به ایرانی گفتند: چقدر می‌گیری؟ گفت ۳۰۰ هزار دلار.
گفتند: چرا؟
گفت: ۱۰۰ هزار دلار بابت شیرینی، برای شما که اینجا دارید زحمت می‌کشید، ۱۰۰ هزار دلار هم واسه‌ی خودم، ۱۰۰ هزار دلار هم می‌دهیم به این آلمانیه و دارو را به او تزریق می‌کنیم.

 

نگاره: Reagent.co.uk
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۱ مشارکت کننده