​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

داستان کوتاه کجا را نگاه می‌کنید؟

داستان کوتاه کجا را نگاه می‌کنید؟

در یک روز سرد زمستانی، مدیر مدرسه بچه‌ها را به صف کرد و گفت: «بچه‌ها، آیا موافقید یک مسابقه برگزار کنیم؟» تمام بچه‌ها با خوشحالی قبول کردند. پس از انتخاب چند شرکت‌کننده، مدیر از آن‌ها خواست که آن طرف حیاط مدرسه در یک ردیف بایستند و با صدای سوت او، به‌سمت دیگر حیاط بیایند و هر کس بتواند ردپای مستقیم و صافی از خود به‌جای گذارد برنده‌ی مسابقه است.
در پایان مسابقه، آقای مدیر از یکی از بچه‌هایی که ردپای کجی از خود به‌جای گذاشته بود پرسید: «تو چه کردی؟» دانش‌آموز در جواب گفت: «با وجودی که در تمام طول راه من دقیقا جلوی پایم را نگاه کرده بودم، ولی به‌جای یک خط راست از ردپا روی برف، خطوط کج و معوجی بوجود آمده است!»
تنها یکی از دانش‌آموزان بود که توانسته بود ردپایش را به‌صورت یک خط راست درآورد. مدیر مدرسه او را صدا کرد و پس از تشویق از او پرسید: «تو چطور توانستی ردپایی صاف در برف‌ها به‌وجود آوری؟» آن دانش‌آموز گفت: «آقا این‌که کاری ندارد، من جلوی پایم را نگاه نکردم!»
مدیر پرسید: «پس کجا را نگاه کردی؟» دانش‌آموز گفت: «من آن تخته سنگ بزرگی را که آن طرف حیاط است نگاه کردم و به‌طرف آن حرکت کردم و هیچ توجهی به جلوی پایم نداشتم و تنها هدفم رسیدن به آن تخته سنگ بود.»
اگر در زندگی خودمان ایده و هدفی نداشته باشیم و تمام توجه‌مان را دقیقا به مشکلات امروز و فردا و فرداهای بعد معطوف کنیم، سرانجام به هدف‌مان نخواهیم رسید. ولی اگر به‌جای آن‌که توجه‌مان را به مشکلات روزانه متوجه کنیم و هدف‌مان  را متمرکز سازیم، قطعا به هدف‌مان خواهیم رسید.
بن‌مایه: یکی بود (http://www.yekibood.ir)

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده