داستان کوتاه تست هوش برای گیلی

داستان کوتاه تست هوش برای گیلی

گیلی در یک مسابقه تست هوش در دانشگاه که جایزه‌ی یک میلیون دلاری براش تعیین شده، شرکت کرده بود. سوالات این مسابقه به شرح زیر است:
۱- جنگ ۱۰۰ ساله چند سال طول کشید؟
الف- ۱۱۶ سال ب- ۹۹ سال ج- ۱۰۰ سال د- ۱۵۰ سال
گیلی از این سوال بدون دادن جواب عبور کرد!
۲- کلاه پانامایی در کدام کشور ساخته می‌شود؟
الف- برزیل ب- شیلی ج- پاناما د- اکوادور
گیلی از دانشجویان دانشگاه برای جواب دادن کمک خواست!
۳- مردم روسیه در کدام ماه، انقلاب اکتبر را جشن می‌گیرند؟
 الف- ژانویه ب- سپتامبر ج- اکتبر د- نوامبر
گیلی از خدا کمک خواست!
۴- کدام یک از این اسامی اسم کوچک شاه جورج پنجم بود؟
الف- آدر ب- آلبرت ج- جورج د- مانویل
گیلی این سوال رو با پرتاب سکه جواب داد.
۵- نام اصلی جزایر قناری واقع در اقیانوس آرام از چه منبعی گرفته شده است؟
الف- قناری ب- کانگرو ج- توله سگ د- موش صحرایی
گیلی از خیر یک میلیون دلار گذشت!

 

اگر شما فکر می‌کنید که از گیلی باهوش‌تر هستید و به هوش او می‌خندید پس لطفا به جواب صحیح سوالات در زیر توجه کنید:
۱- جنگ ۱۰۰ ساله (۱۴۵۳-۱۳۳۷ میلادی) به مدت ۱۱۶ سال به درازا کشید.
۲- کلاه پانامایی در کشور اکوادور ساخته می‌شود.
۳- انقلاب اکتبر روسیه در ماه نوامبر جشن گرفته می‌شود.
۴- نام کوچک شاه جورج، آلبرت بود. (او در ۱۹۳۶ نام کوچک خود را تغییر داد.)
۵- توله سگ در زبان اسپانیایی INSULARIA CANARIA است که در زبان فارسی به معنی جزایر توله‌سگ‌هاست.
هرگز به «گیلی»ها نخندید!

 

نگاره: Zimmytws (depositphotos.com)
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۹ مشارکت کننده