داستان کوتاه نظریه‌ی سوسک برای خودسازی

داستان کوتاه نظریه‌ی سوسک برای خودسازی

در یک رستوران ناگهان سوسکی از جایی پرواز کرده و بر روی لباس خانمی نشست. آن خانم از ترس با صدایی لرزان و صورتی وحشت‌زده شروع به فریاد زدن کرد. در حالی که به هوا می‌پرید از روی ناامیدی سعی می‌کرد با دو دستش از شر سوسک خلاص شود.
واکنش او مسری بود، به‌طوری که هر کدام از هم‌گروهی‌هایش هم دچار وحشت شدند. بالاخره آن خانم سوسک را از خود دور کرد، اما دوباره این حشره بر روی لباس خانم دیگری از هم‌گروهی‌هایش نشست. حالا نوبت خانم دیگر گروه بود تا این ماجرای غم‌انگیز را ادامه دهد.
پیش‌خدمت رستوران برای نجات آن‌ها خودش را شتاب‌زده به آن‌ها رساند. در پرش بعدی، سوسک بر روی پیراهن پیش‌خدمت نشست. پیش‌خدمت محکم سرجایش ایستاد و خودش را کنترل کرده و رفتار سوسک را بر روی پیراهنش تحت نظر قرار داد. وقتی او به اندازه‌ی کافی مطمئن شد، با دو انگشتش سوسک را گرفته و به خارج از رستوران پرتاب کرد.
در حالی که این ماجرای سرگرم‌کننده را تماشا کرده و قهوه‌ام را مزه‌مزه می‌کردم، آنتن‌های مغزم افکاری را از سرم گذراند که موجب سرگردانی‌ام شد. آیا سوسک مسئول رفتار اختلال‌آمیز آن‌ها بود؟ اگر این‌طور باشد پس چرا پیش‌خدمت رستوران دچار این پریشانی و ناراحتی نشد؟ او رفتارش را به حد مطلوب و بدون هیچ آشفتگی کنترل کرد.
این سوسک نیست که باعث ناراحتی آن‌ها شد بلکه ناتوانی خانم‌ها در کنترل آشفتگی است که توسط سوسک به‌وجود آمده بود.
من این‌طور درک کردم که این فریاد پدرم، رئیسم و بالاخره همسرم نیست که باعث آشفتگی من می‌شود، بلکه این ناتوانی من در کنترل آشفتگی‌هایی است که به علت فریادهای‌شان به‌وجود آمده و مرا ناراحت می‌کند.
این ترافیک جاده نیست که مرا ناراحت و آشفته می‌کند، بلکه ناتوانی در کنترل آشفتگی‌هایی است که در اثر ترافیک، به‌وجود آمده و مرا ناراحت می‌کند. عکس‌العمل من نسبت به این مشکل است که گرفتاری‌هایی را در زندگی‌ام به‌وجود می‌آورد. علاوه بر این مشکل، این واکنش من به مشکل است که زندگی‌ام را آشفته می‌کند.
درس‌هایی که از این متن می‌آموزیم:
۱- می‌فهمم که نمی‌بایستی در زندگی در مقابل مشکلات واکنش نشان دهم.
۲- می‌باید همیشه نسبت به مشکلات پاسخگو باشم.
۳- در متن بالا خانم‌ها از خود واکنش نشان دادند، در حالی که پیش‌خدمت رستوران فقط پاسخ داد.
به‌طور کلی واکنش‌ها همیشه غریزی و بیشتر به‌صورت افکار اتوماتیک هستند، در حالی که پاسخ‌ها همیشه افکار خوب و درستی هستند که موقعیتی که از دست می‌رود را نجات می‌دهند و از شکاف و جدایی در رابطه و تصمیم گرفتن در هنگام خشم، نگرانی، استرس و عجله جلوگیری می‌کند.

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده