​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

داستان کوتاه آزمون شاه عباس با تنباکوی پهن

داستان کوتاه آزمون شاه عباس با تنباکوی پهن

نقل است شاه عباس صفوی رجال کشور را به ضیافت شاهانه میهمان کرد و دستور داد تا در سر قلیان­ها به‌جای تنباکو، از سرگین اسب استفاده نمایند. میهمان­ها مشغول کشیدن قلیان شدند! و دود و بوی پهنِ اسب فضا را پر کرد، اما رجال - از بیم ناراحتی‌ شاه - پشت سر هم بر نی قلیان پُک عمیق زده و با احساس رضایت دودش را هوا می دادند! گویی در عمرشان، تنباکویی به آن خوبی‌ نکشیده‌اند!
شاه رو به آن‌ها کرده و گفت: «سر قلیان­ها با بهترین تنباکو پر شده‌اند، آن را حاکم همدان برای‌مان فرستاده است.» همه از تنباکو و عطر آن تعریف کرده و گفتند: «براستی تنباکویی بهتر از این نمی‌توان یافت.»
شاه به رئیس نگهبانان دربار - که پک‌های بسیار عمیقی به قلیان می­زد - گفت: «تنباکویش چطور است؟» رئیس نگهبانان گفت: «به سر اعلیحضرت قسم، پنجاه سال است که قلیان می‌کشم، اما تنباکویی به این عطر و مزه ندیده‌­ام!»
شاه با تحقیر به آن‌ها نگاهی‌ کرد و گفت: مرده‌شوی‌تان ببرد که به خاطر حفظ پست و مقام، حاضرید به‌جای تنباکو، پِهِن اسب بکشید و بَه‌‌‌ بَه‌‌‌‌‌‌ و چَه چَه کنید.
بن‌مایه: انتخاب (https://www.entekhab.ir)

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده