داستان کوتاه مردی که جهنم را خرید

داستان کوتاه مردی که جهنم را خرید

در قرون وسطا کشیشان بهشت را به مردم می‌فروختند و مردم نادان هم با پرداخت مقدار زیادی پول قسمتی از بهشت را از آن خود می‌کردند. فرد دانایی که از این نادانی مردم رنج می‌برد دست به هر عملی زد، نتوانست مردم را از انجام این کار احمقانه باز دارد تا این‌که فکری به سرش زد… 
به کلیسا رفت و به کشیش مسئول فروش بهشت گفت: قیمت جهنم چقدره؟
کشیش تعجب کرد و گفت: جهنم؟!
مرد دانا گفت: بله جهنم.
کشیش بدون هیچ فکری گفت: ۳ سکه.
مرد سراسیمه مبلغ را پرداخت کرد و گفت: لطفا سند جهنم را هم بدهید. کشیش روی کاغذ پاره‌ای نوشت: سند جهنم.
مرد با خوشحالی آن را گرفت و از کلیسا خارج شد. به میدان شهر رفت و فریاد زد: من تمام جهنم رو خریدم. این هم سند آن است و هیچ کس را به آن راه نمی‌دهم. دیگر لازم نیست بهشت را بخرید، چون من هیچ کس را داخل جهنم راه نمی‌دهم.
این شخص مارتین لوتر بود که با این حرکت، توانست مردم را از گمراهی رها سازد.
در جهان تنها یک فضیلت وجود دارد و آن آگاهی‌ است...
و تنها یک گناه و آن جهل است...!

 

نگاره: Ad Meskens (commons.wikimedia.org)
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۲۱ مشارکت کننده