​​وب‌سایت شخصی فرتورچین

Forturchin Personal Website

لوگو فرتورچین

دوستدار بعضی حیوانات هستیم، با این حال حیوانات دیگر را می‌خوریم

دوستدار بعضی حیوانات هستیم، با این حال حیوانات دیگر را می‌خوریم

دوستدار بعضی حیوانات هستیم. حمایت‌شان می‌کنیم. با این حال حیوانات دیگر را می‌خوریم، می‌پوشیم یا روی آن‌ها آزمایش انجام می‌دهیم. ادعا می‌کنیم که عاشق حیواناتیم، ادعا می‌کنیم که مهربانیم، ولی حریصانه حیوانات را برای این‌که بعدتر دورشان بیاندازیم پرورش می‌دهیم. تا وقتی که سودمند باشند زنده نگه‌شان می‌داریم و بعد برخلاف خواسته‌ی‌شان کشته می‌شوند. از آن‌ها فقط تا جایی که برایمان پول سازند «مراقبت» می‌کنیم.
ما حیوانات را استثمار می‌کنیم و بعد با قضاوت خودمان بی‌رحمانه می‌کشیمشان. ما «دوستدار» اندک حیواناتی گزیده هستیم اما حتی آن‌ها هم به‌خاطر تکبر ما آسیب‌پذیرند. ما خودخواهانه حیواناتی که تصمیم می‌گیریم «حیوان خانگی‌مان» باشند را پرورش می‌دهیم. دست‌کاری ژنتیکی‌شان می‌کنیم. این حیوانات که زمانی وحشی بوده‌اند حالا نیازمند ما هستند. پرورش‌شان می‌دهیم و بعد به آن‌ها وفا نمی‌کنیم. چون این ماییم، انسانیت. که آن‌قدر حیوانات را دوست داریم که معتقدیم تمام گونه‌های جانوری روی زمین برای ما هستند تا استثمار، استفاده، خورده، پوشیده و آش و لاش شوند، تا شی‌سازی و کالایی‌سازی‌شان بکنیم و خانه‌ها و بدن‌هایمان را با آن‌ها تزیین کنیم. حتی یک توجیه اخلاقی یا منطقی برای کاری که با حیوانات می‌کنیم وجود ندارد. وضعیت دارایی بودن حیوانات باید الغاء شود. حیوان‌ها منابعی برای ما نیستند. آن‌ها این حق را دارند که به‌عنوان دارایی استفاده نشوند و مورد بهره‌کشی قرار نگیرند و کشته نشوند. آن‌ها برای ما نیستند که مصرف‌شان کنیم.
بن‌مایه: https://www.instagram.com/vegland.ir

۵
از ۵
۸ مشارکت کننده