تفاوت حقوق حیوانات و رفاه حیوانات

تفاوت حقوق حیوانات و رفاه حیوانات

اگر حیوانات بتوانند درد را حس کنند و عواطف عمیق را تجربه کنند معنایش چیست. اگر حیوانات درد را حس کنند و قادر به رنج کشیدن و احساس بدبختی باشند، آن وقت ما باید قادر باشیم که برای آنها موجب درد و رنج غیر لازم نشویم. در حالی که عده‌ای از مردم معتقدند که ایجاد درد و رنج برای حیوانات مادامی که نتیجه‌اش به نفع انسان‌ها باشد اشکالی ندارد، اما عده‌ای دیگر که عقیده دارند این کار نباید انجام شود حتی اگر نتیجه‌اش به نفع بشر باشد.
کسانی که عقیده دارند ایجاد درد و رنج برای حیوانات نادرست است و حیوانات نباید خورده شوند، در باغ وحش‌ها اسیر و زندانی باشند، در تحقیقات دردناک، یا هر نوع تحقیقات دیگری از آنها استفاده شود، طرفدارن حقوق حیوانات نامیده می‌شوند. آنها معتقدند که حیوانات دارای حقوق قانونی و اخلاقی معینی هستند که شامل حق مورد صدمه و آزار قرار داده نشدن آنها نیز می‌گردد. آن دسته از کسانی که عقیده دارند ما اجازه داریم برای حیوانات درد و رنج ایجاد کنیم، اما باید مراقب باشیم که برای آنها درد غیر لازم زیاده از حد ایجاد نکنیم، این طور استدالال می‌کنند که اگر رفاه یا خوشبختی حیوانات مدنظر ماست، پس این تنها کاری است که باید بکنیم. به افرادی که داری این طرز فکر هستند، طرفداران رفاه حیوانات گفته می‌شود.
بسیاری از مردم حامی موضعی هستند که نگرش راست‌ها یا مدافع حقوق حیوانات نامیده می‌شود.بر طبق نظر گری فرنسیویه، حقوقدان و مدافع حقوق حیوانات، گفتن این که هر حیوان دارای این حق است که منافعش محترم شمرده شود، حتی اگر به نفع ما باشد خلاف آن عمل کنیم. افراد بشر وظیفه دارند به این حق برای حیوانات بی‌زبان احترام بگذارند، درست همان‌طور که برای کودکان و معلولین ذهنی این حق را قایلند و به آن احترام می‌گذارند. بنابراین، اگر این حق سگ است که به او غذا داده شود، شما وظیفه دارید مطمئن شوید که به او غذا داده شده است، همچنین وظیفه دارید کاری نکنید که در غذا دادن به او اختلال یا مانعی ایجاد گردد.
پرفسور تام ریگان، یک پرفسور فلسفه در دانشگاه ایالتی کارولینایی شمالی، غالبا پدر مردن حقوق حیوانات خوانده می‌شود. یکی از کتاب‌های او به نام مسئله حقوق حیوانات، که در سال ۱۹۸۳ به چاپ رسید، توجه زیادی را به این موضوع جلب کرد. حامیان و فعالان حقوق حیوانات بر این نکته تاکید دارند که زندگی حیوانات به خودی خود دارای ارزش و اهمیت است و نه به علت آنچه که شبیه ما هستند یا مثل ما رفتار می‌کنند. حیوانات ملک یا چیز نیستند بلکه موجوداتی زنده هستند که زندگی‌شان ارزش دلسوزی، احترام، دوستی و حمایت ما را دارد. طرفداران حقوق حیوانات دامنه حیواناتی را که ما برایشان حقوق معینی را قایل هستیم گسترش می‌دهند. بنابراین، حیوانات کمتر یا کم‌ارزش‌تر از بشر نیستند. آنها ملک کسی نیستند و به کسی تعلق ندارند که بشود مورد استفاده قرارشان داد و یا آنها را زیر سلطه خود درآورد. درد و مرگ حیوانات، به هر میزانی که باشد، غیر ضروری و غیر قابل قبول است.
بسیاری از مردم فکر می‌کنند حقوق حیوانات و رفاه حیوانات یکی است. در حالی که این طور نیست و گری فرنسیویه در کتاب باران بدون رعد: ایدئولوژی حرکت حقوق حیوانات، آن را به خوبی شرح می‌هد. بیشتر کسانی که از رفاه حیوانات پشتیبانی می‌کنند، فکر نمی‌کنند که حیوانات داری حقوقی هستند. بعضی از آنها حتی فکر نمی‌کنند که بشر هم حقوقی داشته باشد. بلکه، آنها بر این باورند که اگر چه انسان نباید حیوانات را مورد سوء استفاده و بهره‌کشی قرار دهد، اما تا زمانی که ما زندگی راحتی، از نظر جسمی و روحی، برای حیوان فراهم کرده‌ایم، معنایش این است که از او مراقبت کرده و برای رفاهش احترام قائل شده‌ایم. آنها نگران زندگی حیوانات هستند، اما معتقد نیستند که زندگی حیوانات به خودی خود دارای ارزش است و فقط همین که زنده هستند، زندگی‌شان داری اهمیت است.
طرفدارن رفاه حیوانات عقیده دارند که اگر حیوانات تا اندازه‌ای راحت باشند، نشانه‌های شادی در آنها دیده شود، کمی از لذاید زندگی تجربه کنند و از دردهای طولانی و شدید، گرسنگی، ترس و سایرموارد ناخوشایند معاف باشند (به طور فردی و تک) نشانه‌هایی از رشد و تولید مثل طبیعی از بدی تغذیه و سایر انواع رنج و بدبختی معاف باشند و اثری در آنها دیده نشود، آنها وضعشان خوب است.
این موضع طرفدارن رفاه در ضمن فرض را بر این می‌گذارد که استفاده از حیوانات برای برآورد کردن نیازهای بشر به شرط آن که موارد ایمنی معینی مراعات شود، اشکالی ندارد. آنها عقیده دارند از حیوانات در آزمایش‌ها و کشتن حیوانات برای مصرف انسان بر این که به نحوی انسانی انجام شود، اشکالی ندارد. این گروه با رنج دادن حیوانات از طریق ایجاد دردهای غیر ضروری در آنها مخالفند، اما گاهی در بین خود راجع به این که کدام درد ضروری است و یا این که مراقبت انسان، بالغ بر چه میزانی باید باشد، اختلاف نظر دارند. اما آنها قبول دارند که گاهی درد و مرگی که در بر دارد، قابل توجیه است.
منبع: کتاب سلانه سلانه با حیوانات آشنا شویم و از جانب آنها سخن بگوییم؛ نوشته مارک بکاف؛ ترجمه فاطمه معتمدی
بن‌مایه: وگن کایند (http://vegankind.ir)

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده