جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی کورموشان طلایی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی کورموشان طلایی

خانواده‌ی کورموشان طلایی Chrysochloridae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی کورموش‌سانیان طلایی، از راسته‌ی حشره‌خوارسانان آفریقایی و از رده‌ی پستانداران هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان موش کور طلایی دماغه و موش کور طلایی بزرگ را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی کورموشان طلایی در زیر صحرای بزرگ آفریقا یافت می‌شوند. این جانوران پاهایی کوتاه، سری کوچک، پوزه‌ای کشیده و خزی کوتاه و پُرپشت دارند. همچنین آنان ۵ انگشت در دست‌ها و ۴ انگشت در پاهای‌شان دارند. پنجه‌های پاهای جلویی آنان بسیار بلند است و برای کندن زمین به‌کار می‌روند. بیشتر گونه‌ها پنجه‌ی بزرگی روی انگشت سوم و گاهی دوم دارند. آنان در سوراخ‌هایی که در زمین می‌کنند زندگی می‌کنند و بی‌مهرگانی را که در زیر زمین پیدا می‌کنند می‌خورند. کورموش‌های طلایی نابینا هستند. آنان چشمانی بدون کارایی در زیر پوست خزدارشان دارند. همچنین گوش‌های بیرون آنان، تنها روزنه‌هایی کوچک هستند؛ هرچند این کورموش‌ها خوب می‌شنوند. موش کور طلایی بزرگ با وزن ۵۰۰ گرم و درازای ۲۳ سانتی‌متر، بزرگ‌ترین گونه‌ی خانواده‌ی کورموشان طلایی به‌شمار می‌رود. در این نوشته با ۱۱ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

زیرخانواده‌ی کورموشیان طلایی Chrysochlorinae
سرده‌ی زرین‌سبزها Chrysochloris

 

موش کور طلایی دماغه

نام: موش کور طلایی دماغه Cape golden mole
نام علمی: Chrysochloris asiatica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های کرانه‌ای، منطقه‌های کوهستانی و شهرهای کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۳۴ تا ۶۰ گرم، بدن به درازای ۹/۴ تا ۱۱/۵ سانتی‌متر
نگاره: Hamish Robertson, Iziko

 

سرده‌ی طلایی‌موش‌های بزرگ Chrysospalax

 

موش کور طلایی زبرمو

نام: موش کور طلایی زبرمو Rough-haired golden mole
نام علمی: Chrysospalax villosus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سبزه‌زارها، چمن‌زارها و لبه‌ی مرداب‌های کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۹۰ تا ۱۶۰ گرم، بدن به درازای ۱۲ تا ۱۷/۵ سانتی‌متر
نگاره: Abpl Image Library

 

موش کور طلایی بزرگ

نام: موش کور طلایی بزرگ Giant golden mole
نام علمی: Chrysospalax trevelyani
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان کیپ شرقی در جنوب شرقی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۴۱۰ تا ۵۰۰ گرم، بدن به درازای ۲۰/۸ تا ۲۳/۶ سانتی‌متر
نگاره: Animalbytescambridge.wordpress.com

 

سرده‌ی نهان‌کم‌رنگ‌ها Cryptochloris

 

موش کور طلایی دوینتون

نام: موش کور طلایی دوینتون De Winton's golden mole
نام علمی: Cryptochloris wintoni
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درختچه‌زارهای خشک نیمه‌گرمسیری، پوشش گیاهی درختچه‌ای مدیترانه‌ای و کرانه‌های شنی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۸/۶ تا ۹/۲ سانتی‌متر
نگاره: Jp le Roux

 

سرده‌ی غربی‌ها Eremitalpa

 

موش کور طلایی گرنت

نام: موش کور طلایی گرنت Grant's golden mole
نام علمی: Eremitalpa granti
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک و بیشتر بیابان‌های شنی کرانه‌های غربی کشور آفریقای جنوبی و جنوب غربی نامبیبا در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۱۵ تا ۲۵ گرم، بدن به درازای ۷/۵ تا ۹ سانتی‌متر
نگاره: Jp le Roux

 

زیرخانواده‌ی کورموشیان طلایی آفریقای جنوبی Amblysominae
سرده‌ی طلایی‌موش‌های آفریقای جنوبی Amblysomus

 

موش کور طلایی هاتنتوت

نام: موش کور طلایی هاتنتوت Hottentot golden mole
نام علمی: Amblysomus hottentotus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سبزه‌زارهای معتدل، جنگل‌های کرانه‌ای و درخت‌زارهای گرم‌دشت‌های جنوب شرقی کشور آفریقای جنوبی و کشورهای اسواتینی و لسوتو در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۴۰ تا ۱۰۱ گرم، بدن به درازای ۱۱/۵ تا ۱۴/۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱۲ تا ۱۲/۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها
نگاره: Kyle Finn

 

موش کور طلایی مارلی

نام: موش کور طلایی مارلی Marley's golden mole
نام علمی: Amblysomus marleyi
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بومی، سبزه‌زارهای نمناک و باغ‌های کشورهای آفریقای جنوبی و اسواتینی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۳۰ تا ۳۴ گرم، بدن به درازای ۹ تا ۱۲ سانتی‌متر
نگاره: Johnny Wilson

 

موش کور طلایی تنومند

نام: موش کور طلایی تنومند Robust golden mole
نام علمی: Amblysomus robustus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درختچه‌زارها، سبزه‌زارها، زمین‌های کشاورزی، چراگاه‌ها، کشت‌زارها، باغ‌های روستایی و شهرهای استان امپومالانگا در شمال شرقی کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۶۱ تا ۹۸ گرم، بدن به درازای ۱۰/۹ تا ۱۴/۳ سانتی‌متر
نگاره: Johnny Wilson

 

سرده‌ی طلایی‌موش‌های زرد Calcochloris

 

موش کور طلایی زرد

نام: موش کور طلایی زرد Yellow golden mole
نام علمی: Calcochloris obtusirostris
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دشت نمناک و دشت خشک گرمسیری یا نیمه‌گرمسیری، گرم‌دشت‌ها، زمین‌های کشاورزی، چراگاه‌ها و باغ‌های روستایی کشورهای موزامبیک، آفریقای جنوبی و زیمبابوه در جنوب شرقی قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۱۵ تا ۳۷ گرم، بدن به درازای ۸/۱ تا ۱۱ سانتی‌متر
نگاره: Animal Demography Unit

 

سرده‌ی طلایی‌موش‌های کنگویی Huetia

 

موش کور طلایی کنگو

نام: موش کور طلایی کنگو Congo golden mole
نام علمی: Huetia leucorhina
پایندگی: گونه‌ی دارای کمبود داده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نیمه‌گرمسیری، زمین‌های کشاورزی، چراگاه‌ها، کشت‌زارها و باغ‌های روستایی کشورهای آنگولا، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری کنگو و جمهوری دموکراتیک کنگو در مرکز قاره‌ی آفریقا
اندازه: بدن به درازای ۶/۳ تا ۱۲/۶ سانتی‌متر
نگاره: Jabruson (alamy.com)

 

سرده‌ی طلایی‌موش‌های شمال شرقی آفریقای جنوبی Neamblysomus

 

موش کور طلایی جولیانا

نام: موش کور طلایی جولیانا Juliana's golden mole
نام علمی: Neamblysomus julianae
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بوته‌زارهای پیرامون شهر پرتوریا در کشور آفریقای جنوبی در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۲۱ تا ۳۵ گرم، بدن به درازای ۹/۲ تا ۱۱/۱ سانتی‌متر
نگاره: Craig R. Jackson

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده