جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ایان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ایان (بخش دوم)

خانواده‌ی گربه‌ایان یا گربگان Felidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی گربه‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی گربه‌ایان می‌پردازد با ۱۳ گونه، ۸ زیرگونه‌ی پلنگ و ۹ زیرگونه‌ی ببر (از ۵۸ گونه و زیرگونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی پلنگ‌گربه‌های آسیایی Prionailurus

 

گربه‌ی پلنگی

نام: گربه‌ی پلنگی Leopard cat
نام علمی: Prionailurus bengalensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز بارانی و کشت‌زارهای منطقه‌های گرمسیری و جنگل‌های برگریز و مخروطی جنوب، جنوب شرقی و شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۳ تا ۷ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۸ تا ۶۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۷ تا ۳۱ سانتی‌متر، بلندای بدن ۴۱ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گربه‌ی پلنگی)

 

گربه‌ی پلنگی سوندا

نام: گربه‌ی پلنگی سوندا Sunda leopard cat
نام علمی: Prionailurus javanensis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌های بورنئو (مالزی و اندونزی)، سوماترا، جاوه و بالی (اندونزی)، پالاوان، نگروس، سیبو و پانای (فیلیپین) در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۰/۵ تا ۳/۸ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۹ تا ۶۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر

 

گربه‌ی سرپخ

نام: گربه‌ی سرپخ Flat-headed cat
نام علمی: Prionailurus planiceps
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی جزیره‌مانند‌های مالایی و مالزی و جزیره‌های بورنئو و سوماترا در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱/۵ تا ۲/۷ کیلوگرم برای نرها و ۱/۵ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۴۲ تا ۵۰ سانتی‌متر برای نرها و ۳۳ تا ۳۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۱۳ تا ۲۰ سانتی‌متر برای نرها و ۱۵ تا ۱۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با گربه‌ی سرپخ)

 

گربه‌ی ماهیگیر

نام: گربه‌ی ماهیگیر Fishing cat
نام علمی: Prionailurus viverrinus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: تالاب‌ها، مرداب‌ها، باتلاق‌ها و جنگل‌های کنار رودهای جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۸/۵ تا ۱۶ کیلوگرم برای نرها و ۵/۱ تا ۶/۸ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۵۷ تا ۷۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گربه‌ی ماهیگیر)

 

گربه‌ی خال‌زنگاری

نام: گربه‌ی خال‌زنگاری Rusty-spotted cat
نام علمی: Prionailurus rubiginosus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز خشک و نمناک و چمن‌زارها و بوته‌زارهای کشورهای هند و سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۰/۹ تا ۱/۶ کیلوگرم، سر و بدنی به درازای ۳۵ تا ۴۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۲۵ تا ۲۸ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گربه‌ی خال‌زنگاری)

 

سرده‌ی شیرهای کوهی Puma

 

شیر کوهی (پوما)

نام: شیر کوهی (پوما) Cougar
نام علمی: Puma concolor
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، بیابان‌ها و منطقه‌های باز با پوشش گیاهی کم قاره‌ی آمریکا
اندازه: وزن ۵۳ تا ۱۰۰ کیلوگرم برای نرها و ۲۹ تا ۶۴ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر، بدن و دُم به درازای ۲۴۰ سانتی‌متر برای نرها و ۲۰۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها (دُم به درازای ۶۳ تا ۹۵ سانتی‌متر)، بلندای بدن ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متر (ماده‌ها ۱۰ تا ۲۰ درصد کوچک‌ترند.) (آشنایی بیشتر با شیر کوهی)

 

زیرخانواده‌ی پلنگیان Pantherinae
سرده‌ی نوگربه‌ها Neofelis

 

پلنگ ابری

نام: پلنگ ابری Clouded leopard
نام علمی: Neofelis nebulosa
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های دامنه‌های رشته‌کوه هیمالیا در نپال، بوتان و هند، میانمار، جنوب شرقی بنگلادش، تایلند، جزیره‌مانند مالزی و شرق چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱۱/۵ تا ۲۳ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۸۱ تا ۱۰۸ سانتی‌متر برای نرها و ۶۸ تا ۹۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۷۴ تا ۹۱ سانتی‌متر برای نرها و ۶۱ تا ۸۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها، بلندای بدن ۵۰ تا ۵۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با پلنگ ابری)

 

پلنگ ابری سوندا

نام: پلنگ ابری سوندا Sunda clouded leopard
نام علمی: Neofelis diardi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌های بورنئو (کشورهای اندونزی، مالزی و برونئی) و سوماترا (اندونزی) در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱۵ تا ۳۰ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۶۰ تا ۱۱۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۵۵ تا ۹۱ سانتی‌متر، بلندای بدن ۵۰ سانتی‌متر

 

سرده‌ی پلنگ‌مانندها Panthera

 

پلنگ

نام: پلنگ Leopard
نام علمی: Panthera pardus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، جنگل‌ها، درخت‌زارها و چمن‌زارهای غرب، جنوب، شرق و جنوب شرقی آسیا، آسیای میانه، جنوب روسیه و زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۳۷ تا ۹۰ کیلوگرم برای نرها و ۲۸ تا ۶۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۹۰ تا ۱۹۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۶۶ تا ۱۰۲ سانتی‌متر، بلندای بدن ۶۰ تا ۷۰ سانتی‌متر برای نرها و ۵۷ تا ۶۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با پلنگ)

 

شیر

نام: شیر Lion
نام علمی: Panthera leo
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، درخت‌زارهای باز، چمن‌زارها و بوته‌زارهای زیر صحرای بزرگ آفریقا و پارک ملی جنگل گیر در ایالت گجرات کشور هند
اندازه: وزن ۱۸۶ تا ۲۲۵ کیلوگرم برای نرها و ۱۱۸ تا ۱۴۳ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۱۸۴ تا ۲۰۸ سانتی‌متر برای نرها و ۱۶۰ تا ۱۸۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۸۲ تا ۹۳ سانتی‌متر برای نرها و ۷۲ تا ۸۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها، بلندای بدن ۱۲۳ سانتی‌متر برای نرها و ۹۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با شیر)

 

جَگوار

نام: جَگوار Jaguar
نام علمی: Panthera onca
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب غربی کشور آمریکا و سراسر مکزیک در آمریکای شمالی، سراسر آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۵۶ تا ۹۶ (گاه تا ۱۵۸) کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۱۱۲ تا ۱۸۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۵ تا ۷۵ سانتی‌متر، بلندای بدن ۶۸ تا ۷۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با جگوار)

 

پلنگ برفی

نام: پلنگ برفی Snow leopard
نام علمی: Panthera uncia
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های مخروطی باز، بوته‌زارها، چمن‌زارها و دامنه‌های سنگی رشته‌کوه‌های آسیای میانه و جنوب آسیا
اندازه: وزن ۲۲ تا ۵۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۷۵ تا ۱۵۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۸۰ تا ۱۰۵ سانتی‌متر، بلندای بدن ۵۶ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با پلنگ برفی)

 

ببر

نام: ببر Tiger
نام علمی: Panthera tigris
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های قاره‌مانند هند در جنوب آسیا، جزیره‌مانند هندوچین و جزیره‌ی سوماترا در جنوب شرقی آسیا و خاور دور کشور روسیه
اندازه: وزن ۹۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم برای نرها و ۶۵ تا ۱۶۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر، بدن و دُم به درازای ۲۵۰ تا ۳۹۰ سانتی‌متر برای نرها و ۲۰۰ تا ۲۷۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها (دُم به درازای ۶۰ تا ۱۱۰ سانتی‌متر)، بلندای بدن ۷۵ تا ۱۰۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با ببر)

 

سرده‌ی پلنگ‌مانندها Panthera - زیرگونه‌های پلنگ Subspecies of Panthera pardus

 

پلنگ آفریقایی

نام: پلنگ آفریقایی African leopard
نام علمی: Panthera pardus pardus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، جنگل‌ها و چمن‌زارهای بیشتر کشورهای زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۶۰ تا ۹۱ کیلوگرم برای نرها و ۳۵ تا ۴۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۱۲۵ تا ۱۴۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۷۵ تا ۱۱۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با پلنگ آفریقایی)

 

پلنگ هندی

نام: پلنگ هندی Indian leopard
نام علمی: Panthera pardus fusca
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای هند، نپال، بوتان، بنگلادش و بخش‌هایی از پاکستان در قاره‌مانند هند
اندازه: وزن ۵۰ تا ۷۷ کیلوگرم برای نرها و ۲۹ تا ۳۴ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۱۲۷ تا ۱۴۲ سانتی‌متر برای نرها و ۱۰۴ تا ۱۱۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۷۶ تا ۹۱ سانتی‌متر برای نرها و ۷۶ تا ۸۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با پلنگ هندی)

 

پلنگ جاوه

نام: پلنگ جاوه Javan leopard
نام علمی: Panthera pardus melas
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌ی جاوه‌ی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۵۰ تا ۷۰ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۱۰۰ تا ۱۶۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۵۰ تا ۶۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۸۰ سانتی‌متر

 

پلنگ عربی

نام: پلنگ عربی Arabian leopard
نام علمی: Panthera pardus nimr
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کوه‌ها و سبزدشت‌های تپه‌ای جنوب غربی عمان، شمال غربی یمن و غرب کشور عربستان در جزیره‌مانند عربستان
اندازه: وزن ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۹۳ تا ۱۱۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۶۷ تا ۸۵ سانتی‌متر

 

پلنگ ایرانی

نام: پلنگ ایرانی Persian leopard
نام علمی: Panthera pardus tulliana
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها، دامنه‌های سنگی و سبزدشت‌های کوهستانی کشورهای ایران، ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، ترکیه و منطقه‌ی قفقاز
اندازه: وزن ۳۵ تا ۹۰ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۱۱۰ تا ۱۸۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۶۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۴۵ تا ۷۰ سانتی‌متر

 

پلنگ آمور

نام: پلنگ آمور Amur leopard
نام علمی: Panthera pardus orientalis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های سرزمین پریمورسکی در جنوب شرقی کشور روسیه و شمال چین
اندازه: وزن ۳۲ تا ۴۸ کیلوگرم برای نرها و ۲۵ تا ۴۲ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۱۰۷ تا ۱۳۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۸۲ تا ۹۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۶۴ تا ۷۸ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با پلنگ آمور)

 

پلنگ هندوچینی

نام: پلنگ هندوچینی Indochinese leopard
نام علمی: Panthera pardus delacouri
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای میانمار، تایلند، مالزی، کامبوج و جنوب چین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۲۵ تا ۵۷ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۱۰۶ تا ۱۳۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۷۴ تا ۷۹ سانتی‌متر

 

پلنگ سری‌لانکایی

نام: پلنگ سری‌لانکایی Sri Lankan leopard
نام علمی: Panthera pardus kotiya
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، تپه‌ها، چمن‌زارها، کشت‌زارها و باغ‌های کشور سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۵۶ کیلوگرم برای نرها و ۲۹ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۱۲۷ تا ۱۴۲ سانتی‌متر برای نرها و ۱۰۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۹۷ سانتی‌متر برای نرها و ۷۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها، بلندای بدن ۷۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با پلنگ سری‌لانکایی)

 

سرده‌ی پلنگ‌مانندها Panthera - زیرگونه‌های ببر Subspecies of Panthera tigris

 

ببر بنگال

نام: ببر بنگال Bengal tiger
نام علمی: Panthera tigris tigris
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای هند، بنگلادش، نپال و بوتان در قاره‌مانند هند
اندازه: وزن ۱۷۵ تا ۲۶۰ کیلوگرم برای نرها و ۱۰۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۱۸۵ تا ۲۲۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱۵۵ تا ۱۸۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۸۵ تا ۱۱۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۹۰ تا ۱۱۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با ببر بنگال)

 

ببر سیبری (ببر آمور)

نام: ببر سیبری (ببر آمور) Siberian tiger
نام علمی: Panthera tigris altaica
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه سیخوته-آلیند در سرزمین پریمورسکی در جنوب شرقی کشور روسیه
اندازه: وزن ۱۸۰ تا ۳۰۶ کیلوگرم برای نرها و ۱۰۰ تا ۱۶۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۱۷۸ تا ۲۰۸ سانتی‌متر برای نرها و ۱۶۷ تا ۱۸۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۹۹ سانتی‌متر برای نرها و ۹۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها، بلندای بدن ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با ببر سیبری)

 

ببر جنوب چین

نام: ببر جنوب چین South China tiger
نام علمی: Panthera tigris amoyensis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان‌های فوجی‌آن، گوانگ‌دونگ، هون‌آن و جیانگ‌شی در جنوب کشور چین
اندازه: وزن ۱۰۰ تا ۱۷۵ کیلوگرم، سر، بدن و دُم به درازای ۲۲۰ تا ۲۶۵ سانتی‌متر

 

ببر هندوچین

نام: ببر هندوچین Indochinese tiger
نام علمی: Panthera tigris tigris
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی کشورهای تایلند، میانمار، ویتنام و لائوس در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱۵۰ تا ۱۹۵ کیلوگرم برای نرها و ۱۰۰ تا ۱۳۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر، بدن و دُم به درازای ۲۵۵ تا ۲۸۵ سانتی‌متر برای نرها و ۲۳۰ تا ۲۵۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با ببر هندوچین)

 

ببر مالایی

نام: ببر مالایی Malayan tiger
نام علمی: Panthera tigris jacksoni
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای مالزی و تایلند در جنوب و مرکز جزیره‌مانند مالایی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۴۷ تا ۱۲۹ کیلوگرم، سر، بدن و دُم به درازای ۱۸۰ تا ۲۸۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۵۸ تا ۱۱۴ سانتی‌متر

 

ببر سوماترایی

نام: ببر سوماترایی Sumatran tiger
نام علمی: Panthera tigris sondaica
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌ی سوماترای کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۷۵ تا ۱۴۰ کیلوگرم، سر، بدن و دُم به درازای ۲۱۵ تا ۲۵۵ سانتی‌متر

 

ببر جاوه

نام: ببر جاوه Javan tiger
نام علمی: Panthera tigris sumatrae
پایندگی: گونه‌ی نابود شده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN) (نابود شده در سال ۱۹۷۶)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌ی جاوه‌ی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱۰۰ تا ۱۴۱ کیلوگرم برای نرها و ۷۵ تا ۱۱۵ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر، بدن و دُم به درازای ۲۴۸ سانتی‌متر

 

ببر بالی

نام: ببر بالی Bali tiger
نام علمی: Panthera tigris balica
پایندگی: گونه‌ی نابود شده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN) (نابود شده در سال ۱۹۳۷)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌ی بالی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۶۵ تا ۱۰۰ کیلوگرم، سر، بدن و دُم به درازای ۲۲۰ تا ۲۳۰ سانتی‌متر برای نرها و ۱۹۰ تا ۲۱۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

 

ببر کاسپین (ببر مازندران)

نام: ببر کاسپین (ببر مازندران) Caspian tiger
نام علمی: Panthera tigris tigris
پایندگی: گونه‌ی نابود شده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN) (نابود شده در سال ۱۹۵۳ یا ۱۳۳۲ خورشیدی)
زیستگاه: جنگل‌ها و کرانه‌ی رودها و دریاچه‌های شمال ایران، شرق ترکیه، منطقه‌های قفقاز و میان‌رودان، آسیای میانه و غرب چین در قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱۷۰ تا ۲۴۰ کیلوگرم برای نرها و ۸۵ تا ۱۳۵ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر، بدن و دُم به درازای ۲۴۰ تا ۲۹۵ سانتی‌متر

 

از زیرگونه‌های ببر، ببرهای جاوه، بالی و کاسپین (ببر مازندران) نابود شده‌اند. از این ببرها تنها عکس‌هایی به‌جای مانده، که همراه با شکارچیان‌شان عکاسی شده‌اند. از همین روی با پوزش از دوستداران محیط زیست و جانوران، برای شناخت این زیرگونه‌ها، این سه عکس تلخ پیوست شده است. همچنین از آن‌جا که عکس باکیفیتی از ببر کاسپین، که در ایران گرفته شده باشد یافت نشد، عکسی از واپسین ببر کاسپین در منطقه‌ی قفقاز، که در سال ۱۹۲۲ در نزدیکی شهر تفلیس گرجستان کشته شد به‌کارگیری شده است.

 

گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ایان (بخش نخست) - (بخش دوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده