جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ایان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ایان (بخش دوم)

خانواده‌ی گربه‌ایان یا گربگان Felidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی گربه‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی گربه‌ایان می‌پردازد با ۱۳ گونه، ۸ زیرگونه‌ی پلنگ و ۹ زیرگونه‌ی ببر (از ۵۸ گونه و زیرگونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی پلنگ‌گربه‌های آسیایی Prionailurus

 

گربه‌ی پلنگی

نام: گربه‌ی پلنگی Leopard cat
نام علمی: Prionailurus bengalensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی همیشه‌سبز گرمسیری، جنگل‌های برگریز و مخروطی نیمه‌گرمسیری، درختچه‌زارها، سبزه‌زارها و کشت‌زارهای شرق کشور افغانستان، شمال پاکستان، شمال و کرانه‌های هند، میانمار، لائوس، تایلند، اندونزی، مالزی، ویتنام، تایوان، نپال، کره‌ی شمالی، کره‌ی جنوبی، کامبوج، شرق چین و بخش‌هایی از ژاپن و فیلیپین در جنوب، جنوب شرقی و شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۳ تا ۷ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۸ تا ۶۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۷ تا ۳۱ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۴۱ سانتی‌متر

نگاره: Klaus Rudloff
(آشنایی بیشتر با گربه‌ی پلنگی)

 

گربه‌ی پلنگی سوندا

نام: گربه‌ی پلنگی سوندا Sunda leopard cat
نام علمی: Prionailurus javanensis
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز دشت گرمسیری و کشت‌زارهای جزیره‌ی بورنئو، جزیره‌های سوماترا، جاوه و بالی کشور اندونزی و جزیره‌های پالاوان، نگروس، سیبو و پانای کشور فیلیپین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۰/۵ تا ۳/۸ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۹ تا ۶۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر

نگاره: Chien Lee

 

گربه‌ی سرپخ

نام: گربه‌ی سرپخ Flat-headed cat
نام علمی: Prionailurus planiceps
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت و زیستگاه‌های آب شیرین جزیره‌مانند‌های مالایی و مالزی، جزیره‌ی بورنئو و جزیره‌ی سوماترای کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱/۵ تا ۲/۷ کیلوگرم برای نرها و ۱/۵ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۴۲ تا ۵۰ سانتی‌متر برای نرها و ۳۳ تا ۳۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۱۳ تا ۲۰ سانتی‌متر برای نرها و ۱۵ تا ۱۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Jim Sanderson
(آشنایی بیشتر با گربه‌ی سرپخ)

 

گربه‌ی ماهیگیر

نام: گربه‌ی ماهیگیر Fishing cat
نام علمی: Prionailurus viverrinus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کنار تالاب‌ها، رودها، جویبارها، دریاچه‌های طوقی، باتلاق‌ها، نیزارها و مانگروهای کشورهای پاکستان، هند، نپال، بنگلادش، میانمار، تایلند، کامبوج و جزیره‌ی جاوه‌ی اندونزی در جنوب و جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۸/۵ تا ۱۶ کیلوگرم برای نرها و ۵/۱ تا ۶/۸ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۵۷ تا ۷۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۰ تا ۳۰ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۳۵ سانتی‌متر

نگاره: Tony (tickspics)
(آشنایی بیشتر با گربه‌ی ماهیگیر)

 

گربه‌ی خال‌زنگاری

نام: گربه‌ی خال‌زنگاری Rusty-spotted cat
نام علمی: Prionailurus rubiginosus
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های برگریز خشک و نمناک و سبزه‌زارها و درختچه‌زارهای کشورهای هند و سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۰/۹ تا ۱/۶ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۵ تا ۴۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۲۵ تا ۲۸ سانتی‌متر

نگاره: Richard Brown
(آشنایی بیشتر با گربه‌ی خال‌زنگاری)

 

سرده‌ی شیرهای کوهی Puma

 

شیر کوهی (پوما)

نام: شیر کوهی (پوما) Cougar
نام علمی: Puma concolor
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی مخروطی، جنگل‌های دشت گرمسیری، سبزه‌زارها، منطقه‌های بوته‌ای خشک، بیابان‌های پست و کوهستانی و باتلاق‌های قاره‌ی آمریکا (به‌جز شرق آمریکای شمالی) از سرزمین یوکان در شمال غربی کشور کانادا تا جنوب رشته‌کوه آند در کشور شیلی
اندازه: وزن ۵۳ تا ۱۰۰ کیلوگرم برای نرها و ۲۹ تا ۶۴ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر، بدن و دُم به درازای ۲۴۰ سانتی‌متر برای نرها و ۲۰۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها (دُم به درازای ۶۳ تا ۹۵ سانتی‌متر)، بلندای بدن تا شانه‌ها ۶۰ تا ۹۰ سانتی‌متر (ماده‌ها ۱۰ تا ۲۰ درصد کوچک‌ترند.)

نگاره: Christian Sanchez Photography
(آشنایی بیشتر با شیر کوهی)

 

زیرخانواده‌ی پلنگیان Pantherinae
سرده‌ی نوگربه‌ها Neofelis

 

پلنگ ابری

نام: پلنگ ابری Clouded leopard
نام علمی: Neofelis nebulosa
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز گرمسیری، باتلاق‌های مانگرو، سبزه‌زارها، درختچه‌زارها، جنگل‌های خشک گرمسیری و جنگل‌های سخت‌چوب کرانه‌ای در کشورهای نپال، بوتان، شمال شرقی هند، جنوب شرقی بنگلادش، جنوب چین، میانمار، تایلند، ویتنام، لائوس، کامبوج و جزیره‌مانند مالزی در جنوب و جنوب شرقی قاره‌ آسیا
اندازه: وزن ۱۱/۵ تا ۲۳ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۸۱ تا ۱۰۸ سانتی‌متر برای نرها و ۶۸ تا ۹۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۷۴ تا ۹۱ سانتی‌متر برای نرها و ۶۱ تا ۸۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها، بلندای بدن تا شانه‌ها ۵۰ تا ۵۵ سانتی‌متر

نگاره: Safi Kok
(آشنایی بیشتر با پلنگ ابری)

 

پلنگ ابری سوندا

نام: پلنگ ابری سوندا Sunda clouded leopard
نام علمی: Neofelis diardi
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی دشت جزیره‌ی بورنئو و منطقه‌های تپه‌ای و کوهستانی جزیره‌ی سوماترای کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱۵ تا ۳۰ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۶۰ تا ۱۱۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۵۵ تا ۹۱ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۵۰ سانتی‌متر

نگاره: Evgeny Shcherbakov

 

سرده‌ی پلنگ‌مانندها Panthera

 

پلنگ

نام: پلنگ Leopard
نام علمی: Panthera pardus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، درخت‌زارها، منطقه‌های کوهستانی، گرم‌دشت‌ها، بوته‌زارها، درختچه‌زارها، چمن‌زارها و بیابان‌های غرب و جنوب قاره‌ی آسیا، شرق و جنوب شرقی آسیا، آسیای میانه، جنوب کشور روسیه و زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۳۷ تا ۹۰ کیلوگرم برای نرها و ۲۸ تا ۶۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۹۰ تا ۱۹۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۶۶ تا ۱۰۲ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۶۰ تا ۷۰ سانتی‌متر برای نرها و ۵۷ تا ۶۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Willievs
(آشنایی بیشتر با پلنگ)

 

شیر

نام: شیر Lion
نام علمی: Panthera leo
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها و دشت‌های پوشیده از سبزه، جنگل‌ها به‌جز جنگل‌های بارانی گرمسیری، درختچه‌زارها، منطقه‌های کوهستانی و منطقه‌های نیمه‌بیابانی زیر صحرای بزرگ آفریقا و درختچه‌زارها و جنگل‌های ساج پارک ملی جنگل گیر در ایالت گجرات کشور هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱۸۶ تا ۲۲۵ کیلوگرم برای نرها و ۱۱۸ تا ۱۴۳ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۱۸۴ تا ۲۰۸ سانتی‌متر برای نرها و ۱۶۰ تا ۱۸۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۸۲ تا ۹۳ سانتی‌متر برای نرها و ۷۲ تا ۸۹ سانتی‌متر برای ماده‌ها، بلندای بدن تا شانه‌ها ۱۲۳ سانتی‌متر برای نرها و ۹۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Bernard DUPONT
(آشنایی بیشتر با شیر)

 

جَگوار

نام: جگوار Jaguar
نام علمی: Panthera onca
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های انبوه، جنگل‌های برگریز خشک، جنگل‌های پهن‌برگ نمناک گرمسیری و نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های بارانی و جنگل‌های ابر، همچنین در نیزارها، درختچه‌زارها، جنگل‌های کرانه‌ای، توده‌های درختی و باتلاق‌های کشور مکزیک در جنوب آمریکای شمالی، کشورهای بلیز، گواتمالا، هندوراس، نیکاراگوئه، کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی و کشورهای کلمبیا، ونزوئلا، گویان، سورینام، گویان فرانسه، اکوادور، پرو، بولیوی، برزیل، پاراگوئه و آرژانتین در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۵۶ تا ۹۶ (گاه تا ۱۵۸) کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۱۱۲ تا ۱۸۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۵ تا ۷۵ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۶۸ تا ۷۵ سانتی‌متر (ماده‌ها ۱۰ تا ۲۰ درصد کوچک‌ترند.)

نگاره: Martha de Jong-Lantink
(آشنایی بیشتر با جگوار)

 

پلنگ برفی

نام: پلنگ برفی Snow leopard
نام علمی: Panthera uncia
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های مخروطی باز، درختچه‌زارهای خشک و نیمه‌خشک، سبزه‌زارها، چمن‌زارهای آلپی و دامنه‌های سنگی رشته‌کوه‌های آسیای میانه و جنوب قاره‌ی آسیا (همانند رشته‌کوه‌های کونلون، سایان، تانو اولا، تیان شان، هندوکش، قره‌قروم، پامیر، هیمالیا، خانگای و آلتین‌داغ در کشورهای روسیه (جنوب سیبری)، تاجیکستان، قرقیزستان، ازبکستان، قزاقستان، شرق افغانستان، شمال پاکستان، شمال هند، شرق چین، نپال، بوتان و مغولستان)
اندازه: وزن ۲۲ تا ۵۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۷۵ تا ۱۵۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۸۰ تا ۱۰۵ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۵۶ سانتی‌متر

نگاره: Valeriy Maleev
(آشنایی بیشتر با پلنگ برفی)

 

ببر

نام: ببر Tiger
نام علمی: Panthera tigris
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های قاره‌ی آسیا (ببر بنگال در کشورهای هند، بنگلادش، نپال، بوتان و چین، ببر سیبری در رشته‌کوه سیخوته-آلیند در سرزمین پریمورسکی در جنوب شرقی کشور روسیه، ببر جنوب چین در سه منطقه‌ی جدا از یکدیگر در جنوب مرکز کشور چین، ببر هندوچین در کشورهای تایلند، میانمار، ویتنام و لائوس، ببر مالایی در کشورهای مالزی، میانمار و تایلند و ببر سوماترایی در جزیره‌ی سوماترای کشور اندونزی)
اندازه: وزن ۹۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم برای نرها و ۶۵ تا ۱۶۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر، بدن و دُم به درازای ۲۵۰ تا ۳۹۰ سانتی‌متر برای نرها و ۲۰۰ تا ۲۷۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها (دُم به درازای ۶۰ تا ۱۱۰ سانتی‌متر)، بلندای بدن تا شانه‌ها ۷۵ تا ۱۰۵ سانتی‌متر

نگاره: Achim
(آشنایی بیشتر با ببر)

 

سرده‌ی پلنگ‌مانندها Panthera - زیرگونه‌های پلنگ Subspecies of Panthera pardus

 

پلنگ آفریقایی

نام: پلنگ آفریقایی African leopard
نام علمی: Panthera pardus pardus
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیشتر زیستگاه‌ها (به‌جز بیابان‌های شنی) از جنگل‌های کوهستانی گرفته تا سبزه‌زارها و گرم‌دشت‌های زیر صحرای بزرگ آفریقا
اندازه: وزن ۶۰ تا ۹۱ کیلوگرم برای نرها و ۳۵ تا ۴۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۱۲۵ تا ۱۴۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۷۵ تا ۱۱۰ سانتی‌متر

نگاره: Andy Price
 

پلنگ هندی

نام: پلنگ هندی Indian leopard
نام علمی: Panthera pardus fusca
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای هند، نپال، بوتان، بنگلادش و بخش‌هایی از پاکستان در قاره‌مانند هند
اندازه: وزن ۵۰ تا ۷۷ کیلوگرم برای نرها و ۲۹ تا ۳۴ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۱۲۷ تا ۱۴۲ سانتی‌متر برای نرها و ۱۰۴ تا ۱۱۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۷۶ تا ۹۱ سانتی‌متر برای نرها و ۷۶ تا ۸۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Shadesofgrey .
 

پلنگ جاوه

نام: پلنگ جاوه Javan leopard
نام علمی: Panthera pardus melas
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی انبوه گرمسیری تا جنگل‌های برگریز خشک در جزیره‌ی جاوه‌ی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۵۰ تا ۷۰ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۱۰۰ تا ۱۶۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۵۰ تا ۶۰ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۸۰ سانتی‌متر

نگاره: Paul MOINE

 

پلنگ عربی

نام: پلنگ عربی Arabian leopard
نام علمی: Panthera pardus nimr
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: کوه‌ها و سبزدشت‌های تپه‌ای و گاهی دشت‌های باز، بیابان‌ها و دشت‌های کرانه‌ای بخش‌هایی از جزیره‌مانندهای عربستان و سینا در غرب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۲۰ تا ۳۰ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۹۳ تا ۱۱۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۶۷ تا ۸۵ سانتی‌متر

نگاره: Klaus Rudloff

 

پلنگ ایرانی

نام: پلنگ ایرانی Persian leopard
نام علمی: Panthera pardus tulliana
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارهای زیرآلپی، جنگل‌های مخلوط و پهن‌برگ معتدل و تنگ‌دره‌های پُرپیچ‌وخم کشورهای ترکیه، آذربایجان، گرجستان، ارمنستان، عراق، ایران، ترکمنستان، افغانستان و پاکستان در منطقه‌ی خاورمیانه
اندازه: وزن ۳۵ تا ۹۰ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۱۱۰ تا ۱۸۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۶۰ تا ۱۰۰ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۴۵ تا ۷۰ سانتی‌متر

نگاره: Márk Poósz

 

پلنگ آمور

نام: پلنگ آمور Amur leopard
نام علمی: Panthera pardus orientalis
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های سرزمین پریمورسکی در جنوب شرقی کشور روسیه و شمال چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۳۲ تا ۴۸ کیلوگرم برای نرها و ۲۵ تا ۴۲ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۱۰۷ تا ۱۳۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۸۲ تا ۹۰ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۶۴ تا ۷۸ سانتی‌متر

نگاره: Akash Thakkar
 

پلنگ هندوچینی

نام: پلنگ هندوچینی Indochinese leopard
نام علمی: Panthera pardus delacouri
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای میانمار، تایلند، مالزی، کامبوج و جنوب چین در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۲۵ تا ۵۷ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۱۰۶ تا ۱۳۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۷۴ تا ۷۹ سانتی‌متر

نگاره: Tremarctos

 

پلنگ سری‌لانکایی

نام: پلنگ سری‌لانکایی Sri Lankan leopard
نام علمی: Panthera pardus kotiya
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، کشت‌زارهای چای، کشت‌زارهای کاج و اکالیپتوس، سبزه‌زارها و باغ‌های تپه‌های مرکزی کشور جزیره‌ای سری‌لانکا در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۵۶ کیلوگرم برای نرها و ۲۹ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۱۲۷ تا ۱۴۲ سانتی‌متر برای نرها و ۱۰۴ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۹۷ سانتی‌متر برای نرها و ۷۷ سانتی‌متر برای ماده‌ها، بلندای بدن تا شانه‌ها ۷۵ سانتی‌متر

نگاره: Harsha De Silva
 

سرده‌ی پلنگ‌مانندها Panthera - زیرگونه‌های ببر Subspecies of Panthera tigris

 

ببر بنگال

نام: ببر بنگال Bengal tiger
نام علمی: Panthera tigris tigris
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های همیشه‌سبز نمناک گرمسیری، جنگل‌های خشک گرمسیری، جنگل‌های برگریز نمناک گرمسیری و نیمه‌گرمسیری، جنگل‌های مانگرو، جنگل‌های بلندی‌های معتدل و نیمه‌گرمسیری و سبزه‌زارهای آبرفتی کشورهای هند، پاکستان، جنوب نپال، بنگلادش، بوتان و جنوب غربی چین در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱۷۵ تا ۲۶۰ کیلوگرم برای نرها و ۱۰۰ تا ۱۶۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۱۸۵ تا ۲۲۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱۵۵ تا ۱۸۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۸۵ تا ۱۱۰ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۹۰ تا ۱۱۰ سانتی‌متر

نگاره: -
 

ببر سیبری (ببر آمور)

نام: ببر سیبری (ببر آمور) Siberian tiger
نام علمی: Panthera tigris altaica
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه سیخوته-آلیند در سرزمین پریمورسکی در جنوب شرقی کشور روسیه در شمال شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱۸۰ تا ۳۰۶ کیلوگرم برای نرها و ۱۰۰ تا ۱۶۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۱۷۸ تا ۲۰۸ سانتی‌متر برای نرها و ۱۶۷ تا ۱۸۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها، دُم به درازای ۹۹ سانتی‌متر برای نرها و ۹۱ سانتی‌متر برای ماده‌ها، بلندای بدن تا شانه‌ها ۱۰۰ تا ۱۲۰ سانتی‌متر

نگاره: Tambako The Jaguar
 

ببر جنوب چین

نام: ببر جنوب چین South China tiger
نام علمی: Panthera tigris amoyensis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های استان‌های فوجی‌آن، گوانگ‌دونگ، هون‌آن و جیانگ‌شی در جنوب کشور چین در شرق قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱۰۰ تا ۱۷۵ کیلوگرم، سر، بدن و دُم به درازای ۲۲۰ تا ۲۶۵ سانتی‌متر

نگاره: Pinghua Young

 

ببر هندوچین

نام: ببر هندوچین Indochinese tiger
نام علمی: Panthera tigris tigris
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های بارانی و جنگل‌های کوهستانی کشورهای تایلند، میانمار، ویتنام و لائوس در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱۵۰ تا ۱۹۵ کیلوگرم برای نرها و ۱۰۰ تا ۱۳۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر، بدن و دُم به درازای ۲۵۵ تا ۲۸۵ سانتی‌متر برای نرها و ۲۳۰ تا ۲۵۵ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Accipiter
 

ببر مالایی

نام: ببر مالایی Malayan tiger
نام علمی: Panthera tigris jacksoni
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای مالزی و تایلند در جنوب و مرکز جزیره‌مانند مالایی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۴۷ تا ۱۲۹ کیلوگرم، سر، بدن و دُم به درازای ۱۸۰ تا ۲۸۰ سانتی‌متر، بلندای بدن تا شانه‌ها ۵۸ تا ۱۱۴ سانتی‌متر

نگاره: Bob Worthington

 

ببر سوماترایی

نام: ببر سوماترایی Sumatran tiger
نام علمی: Panthera tigris sondaica
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌ی سوماترای کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۷۵ تا ۱۴۰ کیلوگرم، سر، بدن و دُم به درازای ۲۱۵ تا ۲۵۵ سانتی‌متر

نگاره: -

 

ببر جاوه

نام: ببر جاوه Javan tiger
نام علمی: Panthera tigris sumatrae
پایندگی: گونه‌ی نابود شده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN) (نابود شده در سال ۱۹۷۶)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌ی جاوه‌ی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱۰۰ تا ۱۴۱ کیلوگرم برای نرها و ۷۵ تا ۱۱۵ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر، بدن و دُم به درازای ۲۴۸ سانتی‌متر

نگاره: Digitalcollections

 

ببر بالی

نام: ببر بالی Bali tiger
نام علمی: Panthera tigris balica
پایندگی: گونه‌ی نابود شده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN) (نابود شده در سال ۱۹۳۷)
زیستگاه: جنگل‌های جزیره‌ی بالی کشور اندونزی در جنوب شرقی قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۶۵ تا ۱۰۰ کیلوگرم، سر، بدن و دُم به درازای ۲۲۰ تا ۲۳۰ سانتی‌متر برای نرها و ۱۹۰ تا ۲۱۰ سانتی‌متر برای ماده‌ها

نگاره: Fineartamerica

 

ببر کاسپین (ببر مازندران)

نام: ببر کاسپین (ببر مازندران) Caspian tiger
نام علمی: Panthera tigris tigris
پایندگی: گونه‌ی نابود شده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN) (نابود شده در سال ۱۹۵۳ یا ۱۳۳۲ خورشیدی)
زیستگاه: جنگل‌ها و کرانه‌ی رودها و دریاچه‌های شمال کشور ایران، شرق ترکیه، منطقه‌های قفقاز و میان‌رودان، آسیای میانه و غرب چین در قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱۷۰ تا ۲۴۰ کیلوگرم برای نرها و ۸۵ تا ۱۳۵ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر، بدن و دُم به درازای ۲۴۰ تا ۲۹۵ سانتی‌متر

نگاره: -

 

از زیرگونه‌های ببر، ببرهای جاوه، بالی و کاسپین (ببر مازندران) نابود شده‌اند. از این ببرها تنها عکس‌هایی به‌جای مانده، که همراه با شکارچیان‌شان عکاسی شده‌اند. از همین روی با پوزش از دوستداران محیط زیست و جانوران، برای شناخت این زیرگونه‌ها، این سه عکس تلخ پیوست شده است. همچنین از آن‌جا که عکس باکیفیتی از ببر کاسپین، که در ایران گرفته شده باشد یافت نشد، عکسی از واپسین ببر کاسپین در منطقه‌ی قفقاز، که در سال ۱۹۲۲ در نزدیکی شهر تفلیس گرجستان کشته شد به‌کارگیری شده است.

 

گونه‌های خانواده‌ی گربه‌ایان (بخش نخست) - (بخش دوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۴ مشارکت کننده