جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی سگان (بخش دوم)

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی سگان (بخش دوم)

خانواده‌ی سگان یا گُرگان Canidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سگ‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. در این نوشته که به بخش دوم خانواده‌ی سگان می‌پردازد با ۱۳ گونه و ۹ زیرگونه‌ی گرگ خاکستری (از ۴۵ گونه و زیرگونه) آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی روباه‌ها Vulpes

 

روباه بنگال

نام: روباه بنگال Bengal fox
نام علمی: Vulpes bengalensis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های نیمه‌خشک، چمن‌زارها و بوته‌زارهای کشورهای هند، بنگلادش، پاکستان و نپال در قاره‌مانند هند در جنوب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۲/۳ تا ۴/۱ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با روباه بنگال)

 

روباه بلانفورد (شاه‌روباه)

نام: روباه بلانفورد (شاه‌روباه) Blanford's fox
نام علمی: Vulpes cana
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سبزدشت‌های نیمه‌خشک و کوه‌های آسیای مرکزی و منطقه‌ی خاورمیانه
اندازه: وزن ۱/۵ تا ۳ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۲ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با روباه بلانفورد)

 

روباه دماغه

نام: روباه دماغه Cape fox
نام علمی: Vulpes chama
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک و نیمه‌خشک کشورهای آفریقای جنوبی، لسوتو، نامیبیا و بوتسوانا در جنوب قاره‌ی آفریقا
اندازه: وزن ۲/۵ تا ۴/۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۵ تا ۶۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۰ تا ۳۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با روباه دماغه)

 

روباه کرساک (روباه ترکمنی)

نام: روباه کرساک (روباه ترکمنی) Corsac fox
نام علمی: Vulpes corsac
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سبزدشت‌ها، منطقه‌های بیابانی و نیمه‌بیابانی آسیای میانه، کشور مغولستان و شمال کشور چین
اندازه: وزن ۱/۶ تا ۳/۲ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۵ تا ۶۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۹ تا ۳۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با روباه کرساک)

 

روباه تبتی

نام: روباه تبتی Tibetan fox
نام علمی: Vulpes ferrilata
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: بیابان‌های خشک و سبزدشت‌های فلات‌های تَبَت و لَداخ در کشورهای چین و هند در قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۴ تا ۵/۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۶۰ تا ۷۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۹ تا ۴۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با روباه تبتی)

 

روباه شمالگان (روباه قطبی)

نام: روباه شمالگان (روباه قطبی) Arctic fox
نام علمی: Vulpes lagopus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های باز شمالگان (یا منطقه‌های قطبی شمال نیم‌کره‌ی شمالی)
اندازه: وزن ۳/۵ کیلوگرم برای نرها و ۲/۹ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۴۶ تا ۶۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با روباه شمالگان)

 

روباه توله

نام: روباه توله Kit fox
نام علمی: Vulpes macrotis
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های خشک و نیمه‌خشک جنوب غربی آمریکا و شمال و مرکز مکزیک
اندازه: وزن ۱/۶ تا ۲/۷ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۵ تا ۵۳ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۶ تا ۳۲ سانتی‌متر، بلندای بدن ۲۵ تا ۳۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با روباه توله)

 

روباه روپل (روباه شنی)

نام: روباه روپل (روباه شنی) Ruppell's fox
نام علمی: Vulpes rueppellii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های بیابانی و نیمه‌بیابانی صحرای بزرگ آفریقا و منطقه‌ی خاورمیانه
اندازه: وزن ۱/۲ تا ۳/۶ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۰ تا ۵۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۵ تا ۳۹ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با روباه روپل)

 

روباه تیزرو

نام: روباه تیزرو Swift fox
نام علمی: Vulpes velox
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: چمن‌زارها و بیابان‌های مرکز کشور آمریکا و بخش‌های کوچکی از جنوب کانادا
اندازه: وزن ۲ تا ۳ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۸ تا ۵۳ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۸ تا ۲۶ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با روباه تیزرو)

 

روباه سرخ

نام: روباه سرخ Red fox
نام علمی: Vulpes vulpes
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، دشت‌ها و کوه‌های آسیا، اروپا، آمریکا شمالی و شمال آفریقا
اندازه: وزن ۲/۲ تا ۱۴ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۵ تا ۹۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۰ تا ۵۵ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۵ تا ۵۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با روباه سرخ)

 

روباه صحرا

نام: روباه صحرا Fennec fox
نام علمی: Vulpes zerda
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: تپه‌های شنی و ماسه‌ای صحرای بزرگ آفریقا و جزیره‌مانند سینا
اندازه: وزن ۱ تا ۱/۹ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۴ تا ۳۹/۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۳ تا ۲۵ سانتی‌متر، بلندای بدن ۱۸ تا ۲۲ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با روباه صحرا)

 

سرده‌ی دُم‌دارسگ‌ها Urocyon

 

روباه خاکستری

نام: روباه خاکستری Gray fox
نام علمی: Urocyon cinereoargenteus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های صخره‌ای، درخت‌زارها و بوته‌زارهای نیمه‌ی جنوبی آمریکای شمالی، سراسر آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۳/۶ تا ۷ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۷۶ تا ۱۱۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۷ تا ۴۴ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با روباه خاکستری)

 

روباه جزیره

نام: روباه جزیره Island fox
نام علمی: Urocyon littoralis
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: ۶ جزیره از ۸ جزیره‌ی کانال کالیفرنیا در اقیانوس آرام و در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۱ تا ۲/۸ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۸ تا ۵۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۱ تا ۲۹ سانتی‌متر، بلندای بدن ۱۲ تا ۱۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با روباه جزیره)

 

سرده‌ی سگ‌ها Canis - زیرگونه‌های گرگ خاکستری Subspecies of Canis lupus

 

سگ (سگ رام‌شده)

نام: سگ (سگ رام‌شده) Dog
نام علمی: Canis lupus familiaris
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: زیستگاه‌های گوناگون در سراسر جهان
اندازه: در اندازه‌های گوناگون، کوچک‌ترین نژاد سگ: چی‌واوا با وزن ۱/۸ تا ۴/۱ کیلوگرم و بلندای بدن ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر، بزرگ‌ترین نژاد سگ: گِرِیت دِین با وزن ۵۰ تا ۸۲ کیلوگرم و بلندای بدن ۷۶ تا ۹۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با سگ)

 

گرگ توندرا

نام: گرگ توندرا Tundra wolf
نام علمی: Canis lupus albus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: دره‌های رودخانه‌ای، درخت‌زارها و جنگل‌های سرددشت‌های پیرامون شمالگان
اندازه: وزن ۳۶ تا ۴۹ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۱۱۲ تا ۱۳۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۰ تا ۵۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۷۰ تا ۹۰ سانتی‌متر

 

گرگ عربی

نام: گرگ عربی Arabian wolf
نام علمی: Canis lupus arabs
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های بیابانی و کوهستانی جزیره‌مانندهای عربستان و سینا در غرب قاره‌ی آسیا
اندازه: وزن ۱۸ تا ۲۰ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۱۲ تا ۱۳۷ سانتی‌متر

 

دینگو (سگ وحشی استرالیایی)

نام: دینگو (سگ وحشی استرالیایی) Dingo
نام علمی: Canis lupus dingo
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، دشت‌ها و منطقه‌های کوهستانی کشور استرالیا و شمار کمی در جنوب شرقی آسیا
اندازه: وزن ۱۵/۸ کیلوگرم برای نرها و ۱۴/۱ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۱۲۵ سانتی‌متر برای نرها و ۱۲۲ سانتی‌متر برای ماده‌ها، بلندای بدن ۵۹ سانتی‌متر برای نرها و ۵۶ سانتی‌متر برای ماده‌ها (آشنایی بیشتر با دینگو)

 

گرگ اوراسیا

نام: گرگ اوراسیا Eurasian wolf
نام علمی: Canis lupus lupus
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: سبزدشت‌ها و جنگل‌های قاره‌ی اروپا و شمال آسیا
اندازه: وزن ۳۲ تا ۵۰ کیلوگرم (گاه تا ۸۰ کیلوگرم)، بدن به درازای ۱۰۵ تا ۱۶۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۸۰ تا ۸۵ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گرگ اوراسیا)

 

گرگ هندی

نام: گرگ هندی Indian wolf
نام علمی: Canis lupus pallipes
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، دشت‌های باز و منطقه‌های بیابانی غرب قاره‌ی آسیا و  قاره‌مانند هند
اندازه: وزن ۱۹ تا ۲۵ کیلوگرم برای نرها و ۱۷ تا ۲۲ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۱۰۳ تا ۱۴۵ سانتی‌متر، بلندای بدن ۵۷ تا ۷۲ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گرگ هندی)

 

گرگ شمالگان

نام: گرگ شمالگان Arctic wolf
نام علمی: Canis lupus arctos
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جزیره‌های شهبانو الیزابت در گروه‌جزیره‌های شمالگانی کانادا، از جزیره‌ی ملویل تا جزیره‌ی الزمیر، در شمال آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۴۵ تا ۸۰ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۱۲۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۶۲ تا ۷۸ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گرگ شمالگان)

 

گرگ مکزیکی

نام: گرگ مکزیکی Mexican wolf
نام علمی: Canis lupus baileyi
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: درخت‌زارها، بوته‌زارها و سبزدشت‌های جنوب شرقی ایالت آریزونا و جنوب ایالت نیومکزیکو در کشور آمریکا و شمال کشور مکزیک
اندازه: وزن ۲۳ تا ۴۱ کیلوگرم، بدن به درازای ۱۷۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۶۵ تا ۸۰ سانتی‌متر

 

گرگ شرقی

نام: گرگ شرقی Eastern wolf
نام علمی: Canis lupus lycaon
پایندگی: گونه‌ی بررسی نشده (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب شرقی کانادا و منطقه‌ی دریاچه‌های بزرگ در آمریکای شمالی
اندازه: وزن ۴۰ کیلوگرم برای نرها و ۳۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۷۰ تا ۸۰ سانتی‌متر

 

گونه‌های خانواده‌ی سگان (بخش نخست) - (بخش دوم)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۳ مشارکت کننده