جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی خرسکیان

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گونه‌های خانواده‌ی خرسکیان

خانواده‌ی خرسکیان Procyonidae، خانواده‌ای از زیرراسته‌ی سگ‌سانیان، از راسته‌ی گوشت‌خوارسانان و از رده‌ی پستانداران هستند. از برجسته‌ترین گونه‌های این خانواده می‌توان راکون‌ها، کوآتی‌ها و باریک‌خرس‌ها را نام برد. گونه‌های خانواده‌ی خرسکیان تنها در قاره‌ی آمریکا یافت می‌شوند. بیشتر آنان کوچک‌پیکرند و وزنی میان ۱ تا ۲۰ کیلوگرم دارند. آنان گوش‌هایی کوتاه و ایستاده، دُمی بلند و ۵ انگشت در دست‌ها و پاهای‌شان دارند. گونه‌های خانواده‌ی خرسکیان کف‌رو هستند، به‌گونه‌ای که همانند آدمی بر روی استخوان‌های کف پا راه می‌روند. آنان همچنین شب‌زی و درختی هستند، به‌گونه‌ای که بیشتر زمان خود را در بالای درختان به‌سر می‌برند. در این نوشته با ۱۴ گونه‌ی این خانواده آشنا می‌شویم.

 

سرده‌ی گربه‌راسوها Bassariscus

 

گربه‌ی دُم‌حلقه‌ای

نام: گربه‌ی دُم‌حلقه‌ای Ringtail cat
نام علمی: Bassariscus astutus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: منطقه‌های نیمه‌خشک و بیابان‌های صخره‌ای کشور مکزیک و جنوب کشور آمریکا
اندازه: وزن ۰/۷ تا ۱/۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۰ تا ۴۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۱ تا ۴۴ سانتی‌متر، بلندای بدن ۱۶ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با گربه‌ی دُم‌حلقه‌ای)

 

نیم‌گربه

نام: نیم‌گربه Cacomistle
نام علمی: Bassariscus sumichrasti
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های آمریکای مرکزی و جنوب کشور مکزیک
اندازه: وزن ۹۰۰ گرم، سر و بدن به درازای ۳۸ تا ۴۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۹ تا ۵۳ سانتی‌متر، بلندای بدن ۱۷ سانتی‌متر

 

سرده‌ی خرسکی‌ها Procyon

 

راکون

نام: راکون Raccoon
نام علمی: Procyon lotor
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نمناک، کشت‌زارها، روستاها و شهرهای جنوب کانادا، بیشتر کشور آمریکا و شمال کشور مکزیک در آمریکای شمالی

اندازه: وزن ۵ تا ۲۶ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۰ تا ۷۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۰ تا ۴۰ سانتی‌متر، بلندای بدن ۲۳ تا ۳۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با راکون)

 

راکون خرچنگ‌خوار

نام: راکون خرچنگ‌خوار Crab-eating raccoon
نام علمی: Procyon cancrivorus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های نزدیک جویبارها، رودها و دریاچه‌های آمریکای مرکزی و جنوبی 
اندازه: وزن ۲ تا ۱۲ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۱ تا ۸۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۰ تا ۵۶ سانتی‌متر، بلندای بدن ۲۳ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با راکون خرچنگ‌خوار)

 

راکون کوتوله

نام: راکون کوتوله Cozumel raccoon
نام علمی: Procyon pygmaeus
پایندگی: گونه‌ی رو به نابودی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌ها، تالاب‌ها و کشت‌زارهای جزیره‌ی کوزومل در دریای کارائیب در کرانه‌های شرقی کشور مکزیک
اندازه: وزن ۳ تا ۴ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۵ تا ۵۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۳ تا ۲۶ سانتی‌متر

 

سرده‌ی بینی‌خرس‌ها Nasua

 

کوآتی بینی‌سفید

نام: کوآتی بینی‌سفید White-nosed coati
نام علمی: Nasua narica
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب کشور آمریکا، سراسر مکزیک و آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۴ تا ۶ کیلوگرم، بدن به درازای ۸۰ تا ۱۳۰ سانتی‌متر، دُم بیش از یک دوم درازای بدن (آشنایی بیشتر با کوآتی بینی‌سفید)

 

کوآتی آمریکای جنوبی

نام: کوآتی آمریکای جنوبی South American coati
نام علمی: Nasua nasua
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های منطقه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۳ تا ۶ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۱ تا ۶۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۲ تا ۶۹ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۰ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با کوآتی آمریکای جنوبی)

 

سرده‌ی بینی‌خرسک‌ها Nasuella

 

کوآتی کوهی شرقی

نام: کوآتی کوهی شرقی Eastern mountain coati
نام علمی: Nasuella meridensis
پایندگی: گونه‌ی در دسترس آسیب (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه آند در شمال غربی کشور ونزوئلا در شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۶ تا ۳۹ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۰ تا ۲۴ سانتی‌متر

 

کوآتی کوهی غربی

نام: کوآتی کوهی غربی Western mountain coati
نام علمی: Nasuella olivacea
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های رشته‌کوه آند در کشورهای ونزوئلا، کلمبیا و اکوادور در شمال غربی آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱ تا ۱/۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۶ تا ۳۹ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۰ تا ۲۴ سانتی‌متر

 

سرده‌ی باریک‌خرس‌ها Bassaricyon

 

باریک‌خرس جلگه‌ی شرقی

نام: باریک‌خرس جلگه‌ی شرقی Eastern lowland olingo
نام علمی: Bassaricyon alleni
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های زمین‌های پست شرق رشته‌کوه آند در کشورهای بولیوی، برزیل، کلمبیا، اکوادور، گویان، پرو و ​​ونزوئلا در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱/۱ تا ۱/۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۰ تا ۴۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۰ تا ۵۳ سانتی‌متر

 

باریک‌خرس شمالی

نام: باریک‌خرس شمالی Northern olingo
نام علمی: Bassaricyon gabbii
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کشورهای نیکاراگوئه، کاستاریکا و پاناما در آمریکای مرکزی
اندازه: وزن ۱/۲ تا ۱/۴ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۶ تا ۴۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۸ تا ۴۸ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با باریک‌خرس شمالی)

 

باریک‌خرس جلگه‌ی غربی

نام: باریک‌خرس جلگه‌ی غربی Western lowland olingo
نام علمی: Bassaricyon medius
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های زمین‌های پست غرب رشته‌کوه آند در کشورهای پاناما، کلمبیا و اکوادور در آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۰/۹ تا ۱/۲ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۱ تا ۴۱ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۵ تا ۵۲ سانتی‌متر

 

باریک‌خرسک (اولینگیتو)

نام: باریک‌خرسک (اولینگیتو) Olinguito
نام علمی: Bassaricyon neblina
پایندگی: گونه‌ی در نزدیکی هشدار (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های کوهستانی رشته‌کوه آند در غرب کشورهای کلمبیا و اکوادور در شمال غربی آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۰/۷ تا ۱/۱ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۲ تا ۴۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۳ تا ۴۳ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با باریک‌خرسک)

 

سرده‌ی خرسک‌های دُم‌حلقه‌ای Potos

 

خرسک دُم‌حلقه‌ای

نام: خرسک دُم‌حلقه‌ای Kinkajou
نام علمی: Potos flavus
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب مکزیک، سراسر آمریکای مرکزی و شمال آمریکای جنوبی
اندازه: وزن ۱/۴ تا ۴/۶ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۳ تا ۷۶ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۹ تا ۵۷ سانتی‌متر (آشنایی بیشتر با خرسک دُم‌حلقه‌ای)

 

بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده