جانوران مهره‌دار - پستانداران: فک خزپوش قهوه‌ای

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فک خزپوش قهوه‌ای

جانوران مهره‌دار - پستانداران: فک خزپوش قهوه‌ای

نام: فک خزپوش قهوه‌ای Brown fur seal
نام علمی: Arctocephalus pusillus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: سگ‌سانیان
خانواده: فکان گوش‌دار
زیرخانواده: فکان خزپوش
سرده: خرس‌سرها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: کرانه‌های جنوب غربی قاره‌ی آفریقا و کرانه‌ها و جزیره‌های جنوب شرقی کشور استرالیا
زندگانی: ۱۸ سال
سن بلوغ: نرها ۴/۵ سالگی و ماده‌ها ۳/۵ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۱ نوزاد، با ۱۱ تا ۱۲ ماه زمان بارداری
خوراک: شکار ماهیان (۷۰ درصد)، ماهی مرکب (۲۰ درصد) و...
شکارگران: کوسه‌ی سفید بزرگ، نهنگ قاتل و فُک فیلی جنوبی، در خشکی: شغال پشت‌سیاه، کفتار قهوه‌ای و گاهی شیر
رنگ: نرها خاکستری تیره تا قهوه‌ای و ماده‌ها قهوه‌ای روشن تا خاکستری
اندازه: وزن ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلوگرم برای نرها و ۱۲۰ کیلوگرم برای ماده‌ها، بدن به درازای ۲/۳ متر برای نرها و ۱/۸ متر برای ماده‌ها (نرها نزدیک به ۲ برابر سنگین‌ترند.)
ویژگی: فُک خزپوش قهوه‌ای یا فُک خزپوش آفریقای جنوبی South African fur seal یا فُک خزپوش استرالیایی Australian fur seal، جانوری گروه‌زیست و نیمه‌آبزی، همچنین جانوری بزرگ‌پیکر و نیرومند، دارای سری گِرد همانند سر سگ، چشمانی درشت، پوزه‌ای کم‌وبیش دراز و گوش‌های بیرونی کوچک و غُضروفی، همچنین دارای دُمی کوتاه و دست و پایی باله‌مانند و پرده‌دار (این جانور می‌تواند با باله‌های خود بر روی زمین به آسانی راه برود و بدود.)، دارای بینایی و شنوایی بسیار خوب، همچنین دارای سبیل‌هایی بلند برای یافتن خوراک در دریا، شناگری توانا با توانایی فرو رفتن تا ژرفای ۲۰۰ متری و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - australian.museum - animalia
گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۲ مشارکت کننده