جانوران مهره‌دار - پستانداران: کوآتی آمریکای جنوبی

نام: کوآتی آمریکای جنوبی South American coati
نام علمی: Nasua nasua
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: سگ‌واران
خانواده: خرسکیان
سرده: بینی‌خرس‌ها
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن پیشین (۲۳/۰۳ تا ۱۵/۹۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های منطقه‌های گرمسیری و نیمه‌گرمسیری آمریکای جنوبی
زندگانی: ۷ تا ۸ سال (بیشینه ۱۴ سال) (دربند ۱۷ تا ۱۸ سال)
سن بلوغ: ۲ سالگی
زادآوری: ۳ تا ۷ نوزاد (با ۷۴ تا ۷۷ روز زمان بارداری)
خوراک: همه‌چیزخواری ولی بیشتر میوه، همچنین شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون سوسک، عنکبوت، عقرب، مورچه، موریانه و هزارپا، مهره‌داران کوچک، تخم پرندگان و...
رنگ: قهوه‌ای تیره، خاکستری و زنگاری روشن، دارای دُمی قهوه‌ای تا سیاه با نوارهای روشن
اندازه: وزن ۳ تا ۶ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۴۱ تا ۶۷ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۲ تا ۶۹ سانتی‌متر، بلندای بدن ۳۰ سانتی‌متر
ویژگی: کوآتی آمریکای جنوبی یا کوآتی دُم‌حلقه‌ای Ring-tailed coati، جانوری تنهازیست و روزگرد (هرچند ماده‌ها بیشتر گروه‌زیست هستند و دسته‌هایی با ۱۵ تا ۳۰ کوآتی برپا می‌کنند، که دربرگیرنده‌ی ماده‌ها و نرهای زیر ۲ سال است.)، دارای گوش‌هایی کوچک و پوزه‌ای دراز و نوک‌تیز، همچنین دارای پاهایی کوتاه و دُمی بلند برای ترازمند کردن خود در هنگام راه رفتن بر روی شاخه‌ی درختان، درخت‌نوردی توانا و دارای توانایی دید در شب و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: کوآتی آمریکای جنوبی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: کوآتی آمریکای جنوبی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: کوآتی آمریکای جنوبی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: کوآتی آمریکای جنوبی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: کوآتی آمریکای جنوبی

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده