جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی دم‌حلقه‌ای

نام: گربه‌ی دم‌حلقه‌ای Ringtail cat
نام علمی: Bassariscus astutus
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: سگ‌واران
خانواده: خرسکیان
سرده: گربه‌راسو
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن پیشین (۲۳/۰۳ تا ۱۵/۹۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های نیمه‌خشک و بیابان‌های صخره‌ای کشور مکزیک و جنوب کشور آمریکا
زندگانی: ۷ سال (دربند ۱۴ تا ۱۶ سال)
سن بلوغ: ۱۰ ماهگی
زادآوری: ۱ تا ۵ نوزاد (با ۵۱ تا ۵۴ روز زمان بارداری)
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار موش، خرگوش، سنجاب، دوزیستان، پرندگان، مارمولک، بی‌مهرگان و حشرات، همچنین میوه و...
رنگ: قهوه‌ای تیره، دارای دُمی با ۱۴ تا ۱۶ نوار سیاه و سفید
اندازه: وزن ۰/۷ تا ۱/۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۰ تا ۴۲ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۱ تا ۴۴ سانتی‌متر، بلندای بدن ۱۶ سانتی‌متر
ویژگی: گربه‌ی دُم‌حلقه‌ای جانوری تنهازیست و شب‌زی، دارای گوش‌های بزرگ و پوزه‌ای نوک‌تیز، همچنین دارای پاهایی کوتاه و دُمی بلند برای ترازمند کردن خود در هنگام راه رفتن بر روی شاخه‌ی درختان، درخت‌نورد و سنگ‌نوردی توانا و دارای توانایی دید در شب و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی دم‌حلقه‌ای

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی دم‌حلقه‌ای

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی دم‌حلقه‌ای

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی دم‌حلقه‌ای

جانوران مهره‌دار - پستانداران: گربه‌ی دم‌حلقه‌ای

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده