جانوران مهره‌دار - پستانداران: زباد مالاگاسی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: زباد مالاگاسی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: زباد مالاگاسی

نام: زَبّاد مالاگاسی Malagasy civet
نام علمی: Fossa fossana
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانیان
خانواده: گربه‌زبادان ماداگاسکار
زیرخانواده: گربه‌زبادیان ماداگاسکار
سرده: زبادهای مالاگاسی
پایندگی: گونه‌ی آسیب‌پذیر (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی میوسن (۲۳/۰۳ تا ۵/۳۳۲ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های دشت بارانی شرق و شمال کشور جزیره‌ای ماداگاسکار در شرق قاره‌ی آفریقا
زندگانی: در طبیعت ناشناخته (دربند ۲۱ سال)
سن بلوغ: ۲ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۱ نوزاد، با ۹۰ روز زمان بارداری
خوراک: شکار پستانداران کوچک همچون جوندگان و تیغ‌پشت‌ها، پرندگان و تخم آنان، خزندگان، دوزیستان، بی‌مهرگان و حشرات، خرچنگ و...
شکارگران: آدمی، سگ، مارها و پرندگان
رنگ: نخودی گراینده به خاکستری یا قهوه‌ای، با نوارهای افقی سیاه
اندازه: وزن ۱/۹ کیلوگرم برای نرها و ۱/۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۴۰ تا ۴۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۱ تا ۲۵ سانتی‌متر
ویژگی: زَبّاد مالاگاسی یا زَبّاد راه‌راه Striped civet، جانوری تنهازیست یا جفتی، همچنین جانوری شب‌زی و پنجه‌رو (این گربه‌زباد بر روی انگشتان پا راه می‌رود.)، دارای پاهایی کم‌وبیش کوتاه، دُمی بلند، سری کوچک، گوش‌هایی کوتاه و پوزه‌ای دراز و نوک‌تیز، همچنین دارای ۵ انگشت در دست‌ها و پاها با پنجه‌هایی نیمه‌جمع‌شونده، دارای بینایی، بویایی و شنوایی خوب و درخت‌نوردی کم‌توان و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - animalia
نگاره: Charles Sharp - Mark

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۱ مشارکت کننده