جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ راه‌راه

نام: خدنگ راه‌راه Banded mongoose
نام علمی: Mungos mungo
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: خدنگان
سرده: راه‌راه‌خدنگ
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: ساوانا یا گَرم‌دشت‌ها، جنگل‌های باز و چمن‌زارهای زیر صحرای بزرگ آفریقا
زندگانی: در طبیعت ناشناخته (دربند ۱۱ تا ۱۲ سال)
سن بلوغ: نرها ۴ ماهگی و ماده‌ها ۱۰ ماهگی
زادآوری: ۲ تا ۶ نوزاد (با ۶۰ تا ۷۰ روز زمان بارداری)
خوراک: همه‌چیزخواری ولی بیشتر شکار بی‌مهرگان و حشرات به‌ویژه سوسک و هزارپا، همچنین شکار خزندگان، دوزیستان، پرندگان و تخم آنان، همچنین میوه‌ی گیاهان و...
رنگ: قهوه‌ای گراینده به خاکستری، با نوارهای عمودی به‌رنگ قهوه‌ای تیره تا سیاه
اندازه: وزن ۱/۵ تا ۲/۲۵ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۰ تا ۴۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۱۵ تا ۳۰ سانتی‌متر
ویژگی: خَدَنگ راه‌راه جانوری به‌ریخت راسو، همچنین جانوری زمینی، روزگرد و گروه‌زیست با ۷ تا ۴۰ خدنگ در هر دسته، دارای پاها و گوش‌هایی کوتاه و ناخن‌هایی بلند، همچنین دارای دُمی بلند و پوزه‌ای کشیده و نوک‌تیز، جانوری بسیار چابک و پُرشتاب، با توانایی بالا رفتن از درختان و ایستادن بر روی دو پا، دارای بدنی آسیب‌ناپذیر در برابر زهر مار (زهر مار توان چسبیدن به گیرنده‌های استیل‌کولین سیستم عصبی خدنگ را ندارد و نمی‌تواند به آن آسیب برساند. برخی نیز بر این باورند که خدنگ در برابر زهر مار آسیب‌پذیر است و تنها با پرش‌ها و تکنیک‌های پُرشتاب خود می‌تواند مار را از پا درآورد.) و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ راه‌راه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ راه‌راه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ راه‌راه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ راه‌راه

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ راه‌راه

۵
از ۵
۵ مشارکت کننده