جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ دم‌سفید

نام: خدنگ دم‌سفید White-tailed mongoose
نام علمی: Ichneumia albicauda
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: خدنگان
سرده: Ichneumia
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: منطقه‌های نیمه‌بیابانی و درختستان‌های ساوانا یا گَرم‌دشت‌های زیر صحرای بزرگ آفریقا و جنوب جزیره‌مانند عربستان
زندگانی: در طبیعت ناشناخته (دربند ۱۰ تا ۱۲ سال)
سن بلوغ: ۲ سالگی
زادآوری: ۲ تا ۵ نوزاد (با ۶۰ روز زمان بارداری)
خوراک: همه‌چیزخواری ولی بیشتر شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون ملخ، سوسک و جیرجیرک، همچنین شکار پستانداران کوچک، خزندگان، پرندگان و تخم آنان، همچنین میوه‌ی گیاهان و...
رنگ: قهوه‌ای گراینده به زرد با موهایی سیاه، دارای پاهایی سیاه و دُمی سفید
اندازه: وزن ۱/۸ تا ۵/۲ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۵۳ تا ۷۱ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۰ تا ۴۷ سانتی‌متر
ویژگی: خَدَنگ دُم‌سفید جانوری به‌ریخت راسو، همچنین جانوری زمینی، شب‌زی و تنهازیست، دارای پاها و گوش‌هایی کوتاه و ناخن‌هایی بلند، همچنین دارای دُمی بلند و پوزه‌ای کشیده و نوک‌تیز، جانوری بسیار چابک و پُرشتاب، با توانایی بالا رفتن از درختان و ایستادن بر روی دو پا (هرچند این خدنگ به وارون دیگر خدنگ‌ها نمی‌تواند زمان درازی را روی دو پا بایستد.)، دارای بدنی آسیب‌ناپذیر در برابر زهر مار (زهر مار توان چسبیدن به گیرنده‌های استیل‌کولین سیستم عصبی خدنگ را ندارد و نمی‌تواند به آن آسیب برساند. برخی نیز بر این باورند که خدنگ در برابر زهر مار آسیب‌پذیر است و تنها با پرش‌ها و تکنیک‌های پُرشتاب خود می‌تواند مار را از پا درآورد.)، توانا به داشتن زیستگاهی تا ۰/۹۷ کیلومتر مربع  برای نرها و ۰/۶۴ کیلومتر مربع برای ماده‌ها و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ دم‌سفید

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ دم‌سفید

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ دم‌سفید

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ دم‌سفید

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ دم‌سفید

۵
از ۵
۲ مشارکت کننده