جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ دم‌سفید

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ دم‌سفید

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ دم‌سفید

نام: خدنگ دُم‌سفید White-tailed mongoose
نام علمی: Ichneumia albicauda
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانیان
خانواده: خدنگان
زیرخانواده: Herpestinae
سرده: خدنگ‌های دُم‌سفید
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، درخت‌زارها، سبزه‌زارها و کشت‌زارهای زیر صحرای بزرگ آفریقا و بخش‌هایی از کشورهای امارات، عمان، یمن و عربستان در جنوب جزیره‌مانند عربستان در غرب قاره‌ی آسیا
زندگانی: در طبیعت ناشناخته (دربند ۱۰ تا ۱۲ سال)
سن بلوغ: ۲ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۲ تا ۵ نوزاد، با ۶۰ روز زمان بارداری
خوراک: همه‌چیزخواری ولی بیشتر شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون ملخ، سوسک و جیرجیرک، پستانداران کوچک همانند موش‌ها و حشره‌خوارها، مار، مارمولک، پرندگان و تخم آنان و همچنین میوه
شکارگران: آدمی و عقاب ورو
رنگ: زرد تا قهوه‌ای گراینده به زرد با موهایی سیاه، دارای پاهایی سیاه و دُمی به‌رنگ زرد گراینده به قهوه‌ای با سری سفید
اندازه: وزن ۱/۸ تا ۵/۲ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۵۳ تا ۷۱ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۰ تا ۴۷ سانتی‌متر
درباره‌ی جانور: خدنگ دُم‌سفید جانوری شب‌زی و پنجه‌رو است، به‌گونه‌ای که بر روی انگشتان پا راه می‌رود. اگرچه این خدنگ همانند سگ‌ها راه می‌رود و به وارون دیگر خدنگ‌ها نمی‌تواند روی دو پا بایستد. همچنین خدنگ دم‌سفید به‌جز زمان زادآوری، جانوری تنهازیست است. این جانوران بدنی دراز، پاهایی کوتاه، دُمی بلند، سری کوچک، گوش‌هایی گِرد و کوتاه و پوزه‌ای دراز و نوک‌تیز دارند. همچنین آنان دارای ۵ انگشت در دست‌ها و پاهای‌شان هستند و هر یک از انگشت‌ها پنجه‌ای بلند، تیز و جمع‌نشدنی دارد. خدنگ‌های دم‌سفید بسیار چابک و پُرشتاب هستند. همچنین آنان قلمروخواه هستند. قلمرو آنان نزدیک به ۰/۹۷ کیلومتر مربع  برای نرها و نزدیک به ۰/۶۴ کیلومتر مربع برای ماده‌ها گستردگی دارد.
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - animalia
نگاره: Robin James - Larry L. Jackson

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۷ مشارکت کننده