جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ دم‌سفید

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ دم‌سفید

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ دم‌سفید

نام: خدنگ دُم‌سفید White-tailed mongoose
نام علمی: Ichneumia albicauda
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانیان
خانواده: خدنگان
زیرخانواده: Herpestinae
سرده: خدنگ‌های دُم‌سفید
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (EX - EW - CR - EN - VU - NT - LC - DD - NE) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: گرم‌دشت‌ها، درخت‌زارها، سبزه‌زارها و کشت‌زارهای زیر صحرای بزرگ آفریقا و بخش‌هایی از کشورهای امارات، عمان، یمن و عربستان در جنوب جزیره‌مانند عربستان در غرب قاره‌ی آسیا
زندگانی: در طبیعت ناشناخته (دربند ۱۰ تا ۱۲ سال)
سن بلوغ: ۲ سالگی
زادآوری: زنده‌زا، ۲ تا ۵ نوزاد، با ۶۰ روز زمان بارداری
خوراک: همه‌چیزخواری ولی بیشتر شکار بی‌مهرگان و حشرات همچون ملخ، سوسک و جیرجیرک، پستانداران کوچک همانند موش‌ها و حشره‌خوارها، مار، مارمولک، پرندگان و تخم آنان، همچنین میوه و...
شکارگران: آدمی و عقاب ورو
رنگ: زرد تا قهوه‌ای گراینده به زرد با موهایی سیاه، دارای پاهایی سیاه و دُمی به‌رنگ زرد گراینده به قهوه‌ای با سری سفید
اندازه: وزن ۱/۸ تا ۵/۲ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۵۳ تا ۷۱ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۰ تا ۴۷ سانتی‌متر
ویژگی: خدنگ دُم‌سفید جانوری شب‌زی و تنهازیست، همچنین جانوری بسیار چابک، پُرشتاب و پنجه‌رو (خانواده‌ی خدنگان همگی پنجه‌رو هستند و بر روی انگشتان پا راه می‌روند. هرچند خدنگ دُم‌سفید همانند سگ‌ها راه می‌رود و به وارون دیگر خدنگ‌ها نمی‌تواند روی دو پا بایستد.)، دارای بدنی دراز، پاهایی کوتاه، دُمی بلند، سری کوچک، گوش‌هایی گِرد و کوتاه و پوزه‌ای دراز و نوک‌تیز، همچنین دارای ۵ انگشت در دست‌ها و پاها با پنجه‌هایی تیز، بلند و جمع‌نشدنی، توانا به داشتن زیستگاهی تا ۰/۹۷ کیلومتر مربع  برای نرها و ۰/۶۴ کیلومتر مربع برای ماده‌ها و...
بن‌مایگان: wikipedia - animaldiversity - animalia
نگاره: Robin James - Larry L. Jackson

گردآوری: فرتورچین

۵
از ۵
۱۳ مشارکت کننده