جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ گردن‌نواری

نام: خدنگ گردن‌نواری Stripe-necked mongoose
نام علمی: Urva vitticolla
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: خدنگان
سرده: خدنگ‌های آسیایی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌ها و بوته‌زارهای جنوب غربی هند و سری‌لانکا
زندگانی: در طبیعت ناشناخته (دربند ۱۲ سال)
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۲ تا ۳ نوزاد
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار موش‌گوزن، جوندگان کوچک، بی‌مهرگان و حشرات، پرندگان و تخم آنان، خزندگان، دوزیستان، خرچنگ، ماهی، همچنین میوه‌ی گیاهان و...
رنگ: قهوه‌ای زنگ‌زده تا خاکستری، دارای پاها و دُمی سیاه و همچنین نواری سیاه در دو سوی گردن
اندازه: وزن ۳/۱ کیلوگرم برای نرها و ۱/۷ کیلوگرم برای ماده‌ها، سر و بدن به درازای ۴۶ تا ۵۰ سانتی‌متر، دُم به درازای ۳۲ سانتی‌متر
ویژگی: خَدَنگ گردن‌نواری جانوری به‌ریخت راسو، همچنین جانوری زمینی، روزگرد و تنهازیست، دارای پاها و گوش‌هایی کوتاه و ناخن‌هایی بلند، همچنین دارای دُمی بلند و پوزه‌ای کشیده و نوک‌تیز، جانوری بسیار چابک و پُرشتاب، با توانایی بالا رفتن از درختان و ایستادن بر روی دو پا، دارای بدنی آسیب‌ناپذیر در برابر زهر مار (زهر مار توان چسبیدن به گیرنده‌های استیل‌کولین سیستم عصبی خدنگ را ندارد و نمی‌تواند به آن آسیب برساند. برخی نیز بر این باورند که خدنگ در برابر زهر مار آسیب‌پذیر است و تنها با پرش‌ها و تکنیک‌های پُرشتاب خود می‌تواند مار را از پا درآورد.) و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ گردن‌نواری

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ گردن‌نواری

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ گردن‌نواری

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ گردن‌نواری

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ گردن‌نواری

۵
از ۵
۴ مشارکت کننده