جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ قهوه‌ای هندی

نام: خدنگ قهوه‌ای هندی Indian brown mongoose
نام علمی: Urva fusca
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: خدنگان
سرده: خدنگ‌های آسیایی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های جنوب غربی هند و غرب سری‌لانکا
زندگانی: ناشناخته
سن بلوغ: ناشناخته
زادآوری: ۳ تا ۴ نوزاد
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار جوندگان کوچک، بی‌مهرگان و حشرات، پرندگان و تخم آنان، خزندگان، دوزیستان، همچنین میوه‌ی گیاهان و...
رنگ: قهوه‌ای تیره
اندازه: وزن ۲/۷ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۳ تا ۴۸ سانتی‌متر، دُم به درازای ۲۰ تا ۳۴ سانتی‌متر
ویژگی: خَدَنگ قهوه‌ای هندی جانوری به‌ریخت راسو، همچنین جانوری زمینی، شب‌زی و تنهازیست، دارای پاها و گوش‌هایی کوتاه و ناخن‌هایی بلند، همچنین دارای دُمی بلند و پوزه‌ای کشیده و نوک‌تیز، جانوری بسیار چابک و پُرشتاب، با توانایی بالا رفتن از درختان و ایستادن بر روی دو پا، دارای بدنی آسیب‌ناپذیر در برابر زهر مار (زهر مار توان چسبیدن به گیرنده‌های استیل‌کولین سیستم عصبی خدنگ را ندارد و نمی‌تواند به آن آسیب برساند. برخی نیز بر این باورند که خدنگ در برابر زهر مار آسیب‌پذیر است و تنها با پرش‌ها و تکنیک‌های پُرشتاب خود می‌تواند مار را از پا درآورد.) و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ قهوه‌ای هندی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ قهوه‌ای هندی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ قهوه‌ای هندی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ قهوه‌ای هندی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ قهوه‌ای هندی

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده