جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ خاکستری هندی

نام: خدنگ خاکستری هندی Indian grey mongoose
نام علمی: Urva edwardsii
فرمان‌رو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پستانداران
راسته: گوشت‌خوارسانان
زیرراسته: گربه‌سانان
خانواده: خدنگان
سرده: خدنگ‌های آسیایی
پایندگی: گونه‌ی با کم‌ترین نگرانی (LC) (بر پایه‌ی سیاهه‌ی سرخ IUCN)
زمان زیست: دوره‌ی پلیستوسن (۲/۵۸ تا ۰/۰۱۱۷ میلیون سال پیش) تا دوره‌ی هولوسن (۱۱۷۰۰ سال پیش تاکنون)
زیستگاه: جنگل‌های باز، بوته‌زارها و کشت‌زارهای قاره‌مانند هند و غرب آسیا (همچون جنوب ایران)
زندگانی: ۷ سال (دربند ۱۲ سال)
سن بلوغ: ۶ تا ۹ ماهگی
زادآوری: ۲ تا ۴ نوزاد (با ۶۰ تا ۶۵ روز زمان بارداری)
خوراک: همه‌چیزخواری همچون شکار جوندگان کوچک، بی‌مهرگان و حشرات، پرندگان و تخم آنان، خزندگان، دوزیستان، خرچنگ، ماهی، همچنین میوه‌ی گیاهان و...
رنگ: خاکستری سبزه یا خاکستری آهنی
اندازه: وزن ۰/۹ تا ۱/۷ کیلوگرم، سر و بدن به درازای ۳۶ تا ۴۵ سانتی‌متر، دُم به درازای ۴۵ سانتی‌متر
ویژگی: خَدَنگ خاکستری هندی جانوری به‌ریخت راسو، همچنین جانوری زمینی، روزگرد و تنهازیست، دارای پاها و گوش‌هایی کوتاه و ناخن‌هایی بلند، همچنین دارای دُمی بلند و پوزه‌ای کشیده و نوک‌تیز، جانوری بسیار چابک و پُرشتاب، با توانایی بالا رفتن از درختان و ایستادن بر روی دو پا، دارای بدنی آسیب‌ناپذیر در برابر زهر مار (زهر مار توان چسبیدن به گیرنده‌های استیل‌کولین سیستم عصبی خدنگ را ندارد و نمی‌تواند به آن آسیب برساند. برخی نیز بر این باورند که خدنگ در برابر زهر مار آسیب‌پذیر است و تنها با پرش‌ها و تکنیک‌های پُرشتاب خود می‌تواند مار را از پا درآورد.) و...

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ خاکستری هندی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ خاکستری هندی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ خاکستری هندی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ خاکستری هندی

جانوران مهره‌دار - پستانداران: خدنگ خاکستری هندی

۵
از ۵
۱۰ مشارکت کننده